Zonkolonien presentatie Solar Park Veenkoloniën

Presentatie Solar park Veenkoloniën als volwaardig alternatief voor het geplande destructieve winpark.

Dit plan is door de overheden , provincie en rijk nooit serieus genomen. De gemeenten Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn steunen dit plan wel!