Veel gestelde vragen

 

Civiele Procedure

Doe ik automatisch mee als ik bijvoorbeeld een bedrag van 5 euro doneer?

Indien u een bedrag doneert steunt u WindNEE om actie te voeren. U doet dan niet mee aan de juridische procedure.

WindNEE is een stichting en bestaat uit betrokken inwoners van de regio die actie voeren om de leefbaarheid van ons gebied te beschermen. Deze acties kosten geld (posters en spandoeken maken, informatie verspreiden enzovoort) en dit wordt betaald met donaties.

Als u meedoet aan de Civiele Procedure dan bent u volgens de wet een ‘eiser’ en moet u bij naam bekend zijn. U doet mee als uw rechtsbijstandsverzekering de kosten dekt of als u 121 euro betaalt.

Ik wil pas meedoen als ik zeker weet dat mijn verzekering dit vergoedt.

De Haan Advocaten zal contact opnemen met uw verzekeraar om de zaken af te stemmen en de deelname Civiele Procedure voor u te regelen. Mocht onverhoopt uw verzekeraar deze deelname niet dekken (wat zeer onwaarschijnlijk is) dan kunt u er ook voor kiezen om mee te doen via een inleg van € 121,00 euro. Dit is een relatief laag bedrag wat u wel in staat stelt om later – als de windturbines er staan – aanspraak te maken op een schadevergoeding.

In hoeverre werkt WindNEE samen met de andere actiegroepen in de veenkolonieen als het gaat om een juridisch traject?

Waar mogelijk werken we samen met Platform Storm, Tegenwind Hunzedal en Tegenwind Veenkoloniën. Alle actiegroepen in deze regio houden contact met elkaar.
Wij hebben Platform Storm benaderd om dit gezamenlijk te doen omdat Windpark De Drentse Monden en Windpark Oostermoer naast elkaar liggen maar deze groep heeft jammer genoeg besloten een andere koers te varen. Daarom moeten wij ons beperken tot het gebied Oostermoer/Boerveen.

Indien u vragen heeft over een dergelijk traject voor het gebied Drentse Monden dan kunt u zich wenden tot Platform Storm.

Meer informatie over ons Civiele Procedure vindt u op deze website www.windnee.nl. Als u zich heeft ingeschreven wordt u op de hoogte gehouden via een digitale nieuwsbrief.

Mijn rechtsbijstandsverzekering wil pas een vergoeding toezeggen zodra duidelijk is welke bezwaarmogelijkheden er zijn. Wat moet ik doen?

Op dit moment zijn wij medestanders aan het werven, zodat we sterk staan op het moment dat juridische stappen kunnen worden ondernomen. U kunt uw verzekering laten weten dat u  dit traject wilt starten en deelneemt aan de Civiele Procedure, dat is voorlopig genoeg.

De Haan Advocaten zal de civiele procedure oppakken; de civiele aansprakelijkstelling is reeds door hen gedaan. Zij nemen contact op met uw verzekering voor nadere afspraken.

Tot wanneer kan ik mij opgeven?

U kunt zich  niet meer opgeven

Lees meer op deze pagina

Wanneer gaat de procedure lopen?
Wat wordt van mij verwacht als deelnemer?

U hoeft niets te doen, behalve de factuur te betalen zodra het project van start gaat of uw rechtsbijstandsverzekering in te lichten dat u wilt meedoen. De Haan Advocaten treedt namens u op, WindNEE verzorgt de communicatie met De Haan Advocaten en zal u informeren over de voortgang. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze bij WindNEE neerleggen en die nemen deze mee in de structurele overleggen met De Haan Advocaten. U kunt zich hier opgeven als deelnemer aan de Civiele Procedure.

Stichting WindNEE

Doe ik automatisch mee als ik bijvoorbeeld een bedrag van 5 euro doneer?

Indien u een bedrag doneert steunt u WindNEE om actie te voeren. U doet dan niet mee aan de juridische procedure.

WindNEE is een stichting en bestaat uit betrokken inwoners van de regio die actie voeren om de leefbaarheid van ons gebied te beschermen. Deze acties kosten geld (posters en spandoeken maken, informatie verspreiden enzovoort) en dit wordt betaald met donaties.

Als u meedoet aan de Civiele Procedure dan bent u volgens de wet een ‘eiser’ en moet u bij naam bekend zijn. U doet mee als uw rechtsbijstandsverzekering de kosten dekt of als u 121 euro betaalt.

In hoeverre werkt WindNEE samen met de andere actiegroepen in de veenkolonieen als het gaat om een juridisch traject?

Waar mogelijk werken we samen met Platform Storm, Tegenwind Hunzedal en Tegenwind Veenkoloniën. Alle actiegroepen in deze regio houden contact met elkaar.
Wij hebben Platform Storm benaderd om dit gezamenlijk te doen omdat Windpark De Drentse Monden en Windpark Oostermoer naast elkaar liggen maar deze groep heeft jammer genoeg besloten een andere koers te varen. Daarom moeten wij ons beperken tot het gebied Oostermoer/Boerveen.

Indien u vragen heeft over een dergelijk traject voor het gebied Drentse Monden dan kunt u zich wenden tot Platform Storm.

Meer informatie over ons Civiele Procedure vindt u op deze website www.windnee.nl. Als u zich heeft ingeschreven wordt u op de hoogte gehouden via een digitale nieuwsbrief.

Wanneer gaat de procedure lopen?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*