Waarom is WindNEE gestart met de juridische strijd tegen Windpark Oostermoer?

Dat de bouw van de windturbines volgens de huidige wettelijke regels verloopt, betekent niet dat er geen schade zal ontstaan.

1. Denk hierbij aan het asbestgebruik in de bouw, waarvan pas na jaren bekend werd dat je er longkanker van kon krijgen

2. Of denk aan het gebruik van chroom-6 bij defensie, waarvan ook al jaren bekend was dat het schadelijk is maar waar men desondanks mee doorging, ongeacht de consequenties voor de gezondheid van de werknemers.

3. Ook de gevolgen van Laag Frequent Geluid voor mens en dier zijn al sinds de jaren 80 bekend maar worden categorisch ontkend.
Ook als iets volgens de wettelijke regels en normen verloopt kun je iemand aansprakelijk stellen voor de consequenties.

4. Denk aan de schade door de gaswinning in Groningen: de NAM wint gas, dat is volgens de regels. Maar de bewoners ondervinden schade. En hiervoor wordt de NAM aansprakelijk gesteld.

5. Met het vooruitzicht op talloze schadeclaims in de toekomst zouden de opbrengsten voor de initiatiefnemers van Windpark
Oostermoer wel eens veel lager kunnen zijn dan hen nu voorgeschoteld is.

Waarom stelt WindNEE de initiatiefnemers aansprakelijk?
Dit is de eerste juridische actie geweest in de strijd die we gestart zijn. Dit maakt het mogelijk om in een later stadium hierop terug te vallen en schadevergoeding te eisen.

-> Denk aan de daadwerkelijke waardevermindering van het onroerend goed, of aan inkomstenverlies van ondernemers in de toeristensector.

-> Of denk aan extra gezondheidskosten voor de slachtoffers van het Laag Frequent Geluid.

Meer weten, veel gestelde vragen…

Aanmelden deelnemer juridische strijd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*