Schade door LFG ruim 25 jaar verzwegen

In Australië spelen ook bezwaren tegen windturbine complexen, vooral op het gebied van de gezondheidsconsequenties. De Australian Medical Association heeft recent een standpunt geformuleerd dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten van windturbines en Laag Frequent Geluid (vergelijkbaar met ons RIVM). En omwonenden die wel klachten hebben, hebben die waarschijnlijk vanuit ongerustheid of vanuit een negatieve houding ten opzichte van de windturbines.

Hierop komt op 14-3-2014 een furieuze reactie namens een Australische stichting die onderzoek steunt naar Laagfrequent geluid. In deze reactie wordt onder andere verwezen naar Amerikaans onderzoek uit 1985 en 1987 waarin een verband wordt gelegd tussen windturbines en gezondheidsklachten. Deze Amerikaanse onderzoeken zijn gepresenteerd aan de windindustrie, op een conferentie in 1987. Daarna zijn ze echter verdwenen, en sinds kort weer opgedoken. Met andere woorden, de windindustrie èn de Amerikaanse overheid (als sponsor van deze onderzoeken) weten al bijna 30 jaar dat Laagfrequent geluid schadelijk is voor de menselijke gezondheid en hebben deze kennis bewust voor zich gehouden. En windturbines worden op grote schaal, over alle werelddelen, op land geplaatst, op veel te korte afstand tot bewoning.

Klik voor de Nederlandse vertaling van de Engelstalige reactie, waarin de plaatsing van windturbines wordt vergeleken met kindermishandeling. Australian Medical Association NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*