Planschade

Hier volgt de meest actuele informatie over planschade:

Omgevings Advies Raad

WindNEE heeft door deelname aan de OAR geprobeerd een minnelijke schikking met de initiatiefnemers te realiseren. Dat zou voordelen opleveren voor de omwonenden. Dat is niet gelukt.

WindNee heeft besloten om het verzoek tot een bijdrage in planschade van de omwonenden van het windpark DMO, gedeelte Oostermoer, te laten coördineren door de Omgevings Advies Raad (OAR). De OAR, waarin de verenigingen dorpsbelangen van Nieuwediep, Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen en Gieterveen zijn vertegenwoordigd, heeft hiervoor de OAR werkgroep Planschade opnieuw ingesteld. De werkgroep, waarin ook de stichting WindNee in participeert, is dit momenteel aan het uitwerken.

Omdat het windpark geen medewerking heeft willen verlenen aan een minnelijke schikking met voordelen voor de omwonenden, rest u als omwonende niets anders dan zelf een verzoek tot bijdrage planschade bij de gemeente in te dienen. De OAR kan u helpen met uw verzoek om een bijdrage in de planschade te onderbouwen met een deskundig document dat als bijlage bij het verzoek kan worden gevoegd

Informeren
Via een artikel in de Schakel zullen alle omwonenden van het windpark, gedeelte Oostermoer, worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Hierin zal worden uitgelegd dat alle omwonenden van het windpark een verzoek om een bijdrage planschade bij de gemeente kunnen indienen.

Verzoek tot planschade indienen

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek tot planschade. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen er geen gebruik van te maken. Planschade indienen is niet verplicht en als u het doet kunt u er voor kiezen het geheel zelf te doen, met of zonder ondersteuning van een deskundige. Bij een ‘kansrijke’ aanvraag is het echter voordelig voor u om bovenstaande mogelijkheden te benutten.

De OAR heeft een lijst gemaakt van adressen die zich in de nabijheid van het windpark bevinden. Deze adressen zijn in eerste instantie als ‘kansrijk voor planschade’ ingedeeld.  Bewoners van deze adressen krijgen een brief waarin zij meer informatie vinden. Naar verwachting krijgt u voor het einde van het jaar meer informatie van de OAR.