Schade door LFG ruim 25 jaar verzwegen

In Australië spelen ook bezwaren tegen windturbine complexen, vooral op het gebied van de gezondheidsconsequenties. De Australian Medical Association heeft recent een standpunt geformuleerd dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten van windturbines en Laag Frequent Geluid (vergelijkbaar met ons RIVM). En omwonenden die wel klachten hebben, hebben die waarschijnlijk vanuit ongerustheid of vanuit een negatieve houding ten opzichte van de windturbines.

Hierop komt op 14-3-2014 een furieuze reactie namens een Australische stichting die onderzoek steunt naar Laagfrequent geluid. In deze reactie wordt onder andere verwezen naar Amerikaans onderzoek uit 1985 en 1987 waarin een verband wordt gelegd tussen windturbines en gezondheidsklachten. Deze Amerikaanse onderzoeken zijn gepresenteerd aan de windindustrie, op een conferentie in 1987. Daarna zijn ze echter verdwenen, en sinds kort weer opgedoken. Met andere woorden, de windindustrie èn de Amerikaanse overheid (als sponsor van deze onderzoeken) weten al bijna 30 jaar dat Laagfrequent geluid schadelijk is voor de menselijke gezondheid en hebben deze kennis bewust voor zich gehouden. En windturbines worden op grote schaal, over alle werelddelen, op land geplaatst, op veel te korte afstand tot bewoning.

Klik voor de Nederlandse vertaling van de Engelstalige reactie, waarin de plaatsing van windturbines wordt vergeleken met kindermishandeling. Australian Medical Association NL

Meer keuzevrijheid voor provincie

actiebericht-15GASSELTERNIJVEEN – De provincie krijgt de vrijheid om alternatieve locaties te kiezen voor windmolens. Dat is de uitkomst van een motie die gisteren in de Tweede Kamer werd aangenomen.

PvdA-kamerlid Albert de Vries diende de motie in. Hij wil dat provincies flexibel kunnen omgaan met alternatieve plekken voor windmolens. Gedeputeerde Rein Munniksma ziet dit als een overwinning voor de provincie Drenthe. Hij zegt hier lang voor te hebben gestreden.

Het Rijk zal nog steeds de plannen voor windmolenparken maken, maar moet nu nadrukkelijk rekening gaan houden met de gebiedsvisie die Drenthe maakt. Drenthe heeft vanuit Den Haag de opdracht gekregen om in totaal 285 megawatt aan windenergie te leveren.

Hier (met dank aan Platform Storm) uitleg over alle moties van 24 april 2014.  Actiebericht-15

Verspilling 60 miljard

De grootste verspilling van gemeenschapsgeld in de geschiedenis van dit land. windmolens een verspilling van 60 miljard.

Nut en noodzaak van windenergie in het Energieakkoord. Een nieuwe analyse van Pieter Lukkes.
Lees hier het verhaal in de krant DvhN

NUT en NOODZAAK
Lees hier het verhaal van Pieter Lukkes zelf

Geen tijd of zin om het hele verhaal te lezen ? Lees dan alleen even de samenvatting of punt 10 van de samenvatting

10) Deze studie betekent een bevrijding van het dwangmatig denken en handelen ten aanzien van windenergie. Van iets dat overbodig is gaat geen dwang uit (par.8). Het is in ons aller belang om meteen met windenergie te stoppen.

Onderzoek naar draagvlak windturbines

EXLOO – Er komt een grootschalig onderzoek in de Veenkoloniën naar het draagvlak onder de bevolking voor windmolens. Alle partijen in de gemeenteraad van Borger-Odoorn steunen zo’n onderzoek.

Het onderzoek is een reactie op een brief van minister Henk Kamp. Het kabinet heeft steeds gezegd draagvlak voor windenergie erg belangrijk te vinden. Volgens Kamp hebben de initiatiefnemers voldoende hun best gedaan om dat draagvlak te creëren.

De raad van Borger-Odoorn twijfelt daar sterk aan. De partijen willen de bevolking in dit onderzoek alsnog de kans bieden om zich uit te spreken over de plannen. Het is de bedoeling dat ook de buurgemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal er aan mee gaan doen.

De partijen erkennen dat er een kans is dat het kabinet zich niets aantrekt van de uitkomsten van het onderzoek. Maar raadslid Ton Souverein van Gemeentebelangen vindt dat de raad toch iets moet doen. “Het is misschien ijdele hoop, maar ik hoop dat Den Haag zich nog een keertje achter de oren krabt.” Volgens Souverein dreigt er sociale onrust en waardedaling van woningen als de plannen voor minimaal honderdvijftig megawatt aan windmolens in de Veenkoloniën doorgaan.
tegenstander-windmolens

bron: RTV Drenthe