Ex WindNEE vrijwilligers over het door de windboeren gestaakte overleg OAR

Dit is een bericht van ex-WindNEE vrijwilligers, die u via dit kanaal graag nog even willen informeren over dit onderwerp,  ook al is WindNEE per 1 januari 2021 opgeheven.

U heeft het allen kunnen lezen; Windboeren verlaten het overleg met de OAR.

Op 4 februari j.l.  werd dit bericht in de nieuwsbrief van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer bekend gemaakt.

Tja, wat moet je er nog over zeggen? Nu de windboeren geen overleg meer willen met het orgaan dat namens de omwonenden moet optreden (de OAR) is de communicatie tussen windpark en omwonenden dus gestopt. In de nieuwsbrief werd vermeld dat de windboeren wel in overleg willen met de omgeving maar nog niet weten in welke vorm. Dat is een vreemde uitspraak. Dat overleg moet kennelijk dus in elk geval naar de zin zijn van de windboeren. Zo niet, dan stoppen ze er mee.

Het is herenboerengedrag. De omwonenden moeten slikken en anders maar stikken.

In de OAR komen onderwerpen zoals hinder van licht in de nacht en de verdeling van de centen, alsmede de hoogte van de vergoeding, een collectief om de planschade af te handelen en nog vele andere dingen aan de orde. Hierbij zat het windpark als genodigde en gesprekspartner aan tafel, het Windpark zit niet in de OAR.  Deze onderwerpen werden door de initiatiefnemers van tafel geveegd of getraineerd. Pas als het de windboeren in het straatje kwam en het toevallig zo uitkwam werden wensen ingewilligd. En dan werd er gedaan alsof het een gebaar naar de omwonenden was.

Zoals eerder gemeld, en waarschijnlijk oal bij u bekend, is WindNEE  per 1 januari 2021 opgeheven. Ons doel is niet gehaald en voortzetting van onze activiteiten is nutteloos.

Om de zaken netjes af te handelen met de OAR is op de vergadering op 14 januari j.l. dit officieel medegedeeld. Ook aan de initiatiefnemers, die nu bij monde van Wim Wolters (Dagblad van het Noorden 5 februari 2021) onze deelname aan de OAR als factor voor ‘stroefheid’ in het overleg naar voren brengt. En dat dat de reden is dat ze uit het overleg stappen. Het is flauwekul, WindNEE had zich al teruggetrokken.

WindNEE heeft zich in het OAR overleg ingespannen om voor die mensen op te komen die het meest van het windpark te duchten hebben. De mensen die overlast krijgen, hun huis minder waard zien worden en stelselmatig in elke vorm van overleg in de laatste 10 jaar zijn genegeerd. Omwille van de omwonenden hebben wij er voor gekozen ons zo constructief mogelijk op te stellen en zaken op de agenda te houden. Maar wij zijn altijd kritisch gebleven en hebben daar waar het nodig was benoemd dat er geen spelletjes gespeeld moeten worden.

De windboeren willen het laatste woord hebben over de besteding van de gelden die zij in het gebiedsfonds storten, (50 cent per opgewekte MwH). Daar gaan ze mee voorbij aan de uitdrukkelijke wens van de Provincie en die van ons dat de omwonenden aan zet zijn om te bepalen wat er met dat geld gebeurd. Zij zijn namelijk de pineut. Maar als de keuze dan valt op een vorm van compensatie aan de meest gedupeerden dan zou je daarmee kunnen bekennen dat het dus echt een nadeel is, zo’n windpark voor de deur. En dat willen de windboeren niet. Nee, die willen dat het geld in  het gemeenschapsleven wordt gestopt, zodat ze daar voor bedankt kunnen worden. We hoeven hun schamele poging daartoe met een gift aan de voetbalvereniging van Gieterveen met bijbehorend sponsorbord nog maar even in ons collectieve geheugen op te frissen.

Het uitschrijven van een enquête over dit onderwerp is niet met goedkeuring van de OAR gebeurd. Wij, ex WindNee’ers,   hebben geen enkel vertrouwen in uitkomst van de enquête. Die wordt namelijk alleen gecontroleerd door de initiatiefnemers en niet door onafhankelijke personen. De uitkomst zal dan ook zijn dat u heeft gekozen voor een oplossing waar het windpark meerdere eer en glorie aan zal kunnen behalen. Het laatste punt, namelijk het laten compenseren van de mensen in de directe omgeving van de turbines zal echt niet winnen.

Dan willen wij u graag nog even informeren dat er ook aan uw planschade vergoeding geknibbeld gaat worden. Nu  is er een zgn. Maatschappelijk Eigen Risico van 2%. Dat betekend dat u als inwoner van Nederland nu eenmaal het risico loopt dat er in uw directe omgeving een bestemmingsplan wordt bepaald dat voor u negatief uit kan pakken. Een snelweg bijvoorbeeld, of een windpark.

De planschade vergoeding wordt betaald door de ontvanger van de verleende vergunningen, dat zijn dus de windboeren.

Nu hebben zij ondertussen een rechtszaak lopen tegen de overheid over de hoogte van dat Maatschappelijk Eigen Risico. Zij vinden dat dit niet 2% moet zijn, maar 5. Kortom zij willen minder planschade hoeven uit te betalen aan u.

Maar dit soort dingen vertellen zij u niet. Zij vertellen u alleen de mooie dingen. Kijkt u maar uit het raam. De zesde turbine in Oostermoer is zojuist gebouwd. En, valt het u mee?

Wij wedden van niet. Wat er straks over ons heen komt als ze gaan draaien, dat moeten we nog maar afwachten.

Wees verstandig, laat u niet in met de windboeren, zij zijn uit op verenstrijkerij en eigen gewin en niet op een goede verstandhouding met hun buren. Wend u tot de OAR voor vragen en steun. Zij zitten er voor u.

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers van de opgeheven Stichting WindNEE