Einde juridische strijd

Civielrechtelijke procedure
Tijdens eerdere informatieavonden die WindNee heeft gehouden heeft mr. Pieter Huitema van De Haan Advocaten ons verteld dat in aanvulling op een tegemoetkoming planschade er een civiel rechtelijke procedure kan worden gevolgd. Dit zou wellicht kunnen leiden tot een hogere schadevergoeding door de komst van de windturbines.
Echter; voor er een civielrechtelijke procedure gestart kan worden moest de planschade procedure zijn afgerond.

Voortschrijdend inzicht
En op basis van ervaringen elders is inmiddels gebleken dat in de regel een civielrechtelijke procedure erg lang duurt en het is uit jurisprudentie (eerder zaken) ook duidelijk geworden dat particulieren weinig kans van slagen zullen hebben om aanvullend op de planschade vergoeding een extra vergoeding middels een civielrechtelijke procedure  te krijgen. Een uitzondering hierop is de situatie dat door de komst van de windturbines de bedrijfsvoering van een bedrijf ernstig wordt geschaad. Hiervoor moet weer een afzonderlijke procedure worden gevolgd en moet de procedure goed worden onderbouwd met een deskundigen rapport, wat uiteraard weer kosten met zich mee zal brengen.

Einde juridische strijd

Al met al en na het inwinnen van advies moeten wij tot de conclusie komen dat een civielrechtelijke procedure uiteindelijk weinig kansen biedt voor omwonenden.
Uiteraard vinden wij dit erg teleurstellend maar wij vinden ook dat wij u eerlijk moeten informeren en dat wij u geen worst voor moeten houden die er eigenlijk niet is.

Voor de goede orde; de financiële afhandeling van de juridische strijd was in twee delen geknipt. Het eerste deel is afgesloten tijdens de zitting van de Raad van State. Alle financiële verplichtingen tot dat moment zijn voldaan. Voor het tweede deel zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan en hoeven dus ook niet afgehandeld te worden.

Afsluiting
Stichting WindNEE heeft al het mogelijke gedaan, met uw steun, om het windpark tegen te houden. Dat is zoals we u al eerder hebben laten weten niet gelukt dankzij de kille en bureaucratische houding van onze overheid Een schrale troost is dat ‘ons’ windpark tegenwoordig als voorbeeld gebruikt wordt hoe het niet moet.
Windparken schieten op dit moment als paddenstoelen uit de grond in heel Nederland. Participatie en draagvlak van de omwonenden worden nu als belangrijke uitgangspunten gehanteerd. Dat hebben we samen dus wel voor elkaar gekregen, maar uiteindelijk hebben we daar zelf niets aan.