Categorie archief: Waarom

Indienen zienswijze op RIP/MER voor 20 april!

Als u zich voor 18 april opgeeft voor onze juridische strijd, dan wordt ook namens u een zienswijze ingediend door
De Haan advocaten.

Elke persoon boven de 18 jaar kan ook zelf een zienswijze maken, dus als u en uw echtgeno(ot)te er elk één indienen zijn het er al weer twee. Deze zienswijze op RIP/MER moet uiterlijk 20 april bij de EZ zijn ingediend.

Hieronder vindt u een voorbeeld dat u kunt gebruiken. Vul eventueel aan met punten die voor uw situatie van toepassing zijn.

Voorbeeldbrief Zienswijze RIP/MER

Post adres: Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark DMOM
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Intimidatie van particuliere tegenstanders windmolens

Als individu in beroep gaan bij de Raad van State?
Er zijn voorbeelden bekend van burgers bij wie een deurwaarder aanklopte met een bevelschrift om dit beroep in te trekken, op straffe van…… “gerechtelijke acties en daarmee gepaard gaande maatregelen, zoals beslaglegging…..
Volledig onterecht uiteraard, maar zo wordt je als onschuldige burger en juridische leek wel enorm geïntimideerd. Vreemd dat er deurwaarders zijn die zich daarvoor lenen…..

Daarom: sluit je aan bij de juridische strijd! Als deelnemer worden acties richting de Raad van State voor je gedaan door De Haan Advocaten. En zij weten wel raad met intimidatie.

JURIDISCH TRAJECT tegen windpark Oostermoer

Op woensdag 19 november vond in Gieterveen de Kick Off plaats van Project WindNEE Oostermoer. Binnen dit project wordt een juridisch traject gestart tegen het grootschalige windmolenpark OostermKickOffDeHaanoer in de Veenkoloniën. Pieter Huitema en Anne Henk van der Wal van De Haan Advocaten uit Groningen hebben tijdens de Kick Off een presentatie aan de deelnemers van dit project gegeven waarin zij uiteenzetten wat de juridische mogelijkheden zijn om de realisatie van dit park tegen te gaan of om schadevergoeding achteraf te eisen.KickOffVolleZaal

Op dit moment hebben ruim 90 omwonenden van het toekomstige windpark zich als deelnemer gemeld. Omwonenden van dit toekomstige windpark in het gebied tussen Gasselternijveen en Spijkerboor kunnen zich nog steeds aanmelden als deelnemer.

Meer informatie  Juridische strijd.

Waarom is WindNEE gestart met de juridische strijd tegen Windpark Oostermoer?

Dat de bouw van de windturbines volgens de huidige wettelijke regels verloopt, betekent niet dat er geen schade zal ontstaan.

1. Denk hierbij aan het asbestgebruik in de bouw, waarvan pas na jaren bekend werd dat je er longkanker van kon krijgen

2. Of denk aan het gebruik van chroom-6 bij defensie, waarvan ook al jaren bekend was dat het schadelijk is maar waar men desondanks mee doorging, ongeacht de consequenties voor de gezondheid van de werknemers.

3. Ook de gevolgen van Laag Frequent Geluid voor mens en dier zijn al sinds de jaren 80 bekend maar worden categorisch ontkend.
Ook als iets volgens de wettelijke regels en normen verloopt kun je iemand aansprakelijk stellen voor de consequenties.

4. Denk aan de schade door de gaswinning in Groningen: de NAM wint gas, dat is volgens de regels. Maar de bewoners ondervinden schade. En hiervoor wordt de NAM aansprakelijk gesteld.

5. Met het vooruitzicht op talloze schadeclaims in de toekomst zouden de opbrengsten voor de initiatiefnemers van Windpark
Oostermoer wel eens veel lager kunnen zijn dan hen nu voorgeschoteld is.

Waarom stelt WindNEE de initiatiefnemers aansprakelijk?
Dit is de eerste juridische actie geweest in de strijd die we gestart zijn. Dit maakt het mogelijk om in een later stadium hierop terug te vallen en schadevergoeding te eisen.

-> Denk aan de daadwerkelijke waardevermindering van het onroerend goed, of aan inkomstenverlies van ondernemers in de toeristensector.

-> Of denk aan extra gezondheidskosten voor de slachtoffers van het Laag Frequent Geluid.

Meer weten, veel gestelde vragen…

Aanmelden deelnemer juridische strijd…