Categoriearchief: Politiek

Stemwijzer Platform Storm en WindNEE.

De afgelopen maand hebben Stichting WindNee en Stichting Platform Storm gesprekken gevoerd met afgevaardigden van diverse politieke partijen voor de Provinciale Staten Verkiezingen. Daarin is gesproken over hun beleid de afgelopen vier jaar, de huidige standpunten en wat de partijen nog kunnen betekenen voor ons na de verkiezingen.

Ons gezamenlijk verslag < Valt er nog wat te kiezen op 18 maart> geeft in alfabetische volgorde de standpunten weer van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen.

  • De partijen in rood zijn partijen die hoe dan ook voor windenergie en de windparken in Drenthe zijn.
  • De partijen in oranje zijn voor windenergie, maar hebben in min of meerdere mate kritische opmerkingen of hoe die momenteel wordt gerealiseerd.
  • De partijen in groen zijn tegen windenergie en de windparken in Drenthe.

Het verslag < Valt er nog wat te kiezen op 18 maart >

 

Minster Kamp heeft gesproken. Wat doet u!

Op maandag 9 februari 2015 heeft minister van Economische Zaken Henk Kamp zijn besluit bekend gemaakt om in de veenkoloniën een windpark van 150 Megawatt te realiseren.
De inwoners van het gebied, actiegroepen en gemeenten zijn verbijsterd over dit besluit. De resultaten van het draagvlakonderzoek die in december 2014 bekend werden geven aan dat 72% zeer negatief en ruim 80% van de omwonenden negatief staat ten opzichte van de plannen voor een windpark. Economische Zaken heeft bij het aanwijzen van dit gebied als zoekgebied voor windenergie in 2010 draagvlak als voorwaarde genoemd. Die voorwaarde wordt kennelijk even vergeten als het niet uitkomt.

De volgende stap zal de Milieu Effect Rapportage (MER) zijn. Wij verwachten dat die rond de zomervakantie wordt gepubliceerd.

U kunt daar een zienswijze (bezwaar) op maken. Doet u dat vooral, wij zullen u helpen waar nodig!

Wij roepen u op om kenbaar te blijven maken dat u deze windparken niet wilt! Steun ons in deze strijd en meldt u aan voor als deelnemer aan het Juridische Traject.

Antwoorden Fracties Gemeenteraad Aa en Hunze Draagvlakonderzoek.

WindNEE heeft de fracties van de partijen in de Gemeenteraad aangeschreven die op de raadsvergadering va 16 december jl. vastgehouden hebben aan de gebiedsvisie. Ondanks het feit dat het draagvlakonderzoek uitwees dat driekwart van de mensen in het gebied tegen de komst van een windmolenpark is.

Brief WindNEE aan fracties gemeenteraad.

Inmiddels heeft WindNEE antwoord ontvangen van Combinatie Gemeentebelangen (CGB) en VVD. Groen Links heeft GEEN antwoord gegeven.

Men heeft getracht al onze vragen met aandacht te beantwoorden;
Samenvatting Antwoord fracties.

De volledige brieven van de VVD en CGB;
Antwoord VVD 7 januari 2015
Antwoord CGB 30 december 2014
– Groen Links heeft GEEN antwoord gegeven.

Kamerdebat over het Energie akkoord

Een inhoudelijk prima bijdrage van Reinette Klever  in het kamerdebat over het Energie akkoord, gepubliceerd door Climategate.nl.
Ze gaat alvast in op de te verwachten Parlementaire Enquete van de toekomst over het geldverslindende Energie Akkoord, wat uiteindelijk geen resultaten zal laten zien op het gebied van vermindering CO2 uitstoot

Klik hier voor het bericht Climategate.nl, Reinette Klever

Mentink neemt plaats in de provenciale staten!

Op zijn minst levert de combinatie Statenlid en  als één van de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer (en bovendien haar woordvoerder) de schijn van belangenverstrengeling op.
En hoe zit het met de belangen van grondbezitters buiten het zoekgebied? Hou zouden die het vinden dat een Statenlid zijn eigen grond als mogelijk windmolengebied aanwijst en tegelijkertijd een groot deel van Drenthe buitenspel zet?
Klik hier voor de volledige inhoud van de brief

Als één van de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer (en bovendien haar woordvoerder) heeft de heer Mentink grote privébelangen bij de realisatie van dit windpark. Plannen die door het overgrote deel van de bevolking van de Veenkoloniën niet worden gesteund.

Klik hier voor de volledige inhoud van de brief

Stichting WindNEE heeft een brief gestuurd naar de heer Mentink en een afschrift van deze brief naar uw landelijke partijorganisatie CDA,  de voorzitter van de Provinciale Staten Drenthe en de pers

 

Meer keuzevrijheid voor provincie

actiebericht-15GASSELTERNIJVEEN – De provincie krijgt de vrijheid om alternatieve locaties te kiezen voor windmolens. Dat is de uitkomst van een motie die gisteren in de Tweede Kamer werd aangenomen.

PvdA-kamerlid Albert de Vries diende de motie in. Hij wil dat provincies flexibel kunnen omgaan met alternatieve plekken voor windmolens. Gedeputeerde Rein Munniksma ziet dit als een overwinning voor de provincie Drenthe. Hij zegt hier lang voor te hebben gestreden.

Het Rijk zal nog steeds de plannen voor windmolenparken maken, maar moet nu nadrukkelijk rekening gaan houden met de gebiedsvisie die Drenthe maakt. Drenthe heeft vanuit Den Haag de opdracht gekregen om in totaal 285 megawatt aan windenergie te leveren.

Hier (met dank aan Platform Storm) uitleg over alle moties van 24 april 2014.  Actiebericht-15