Categoriearchief: Politiek

Hoe is ’t allemaal zo ver gekomen? – Artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

Wat was de rol van Provincie Drenthe? Hoe hebben de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze zich verhouden tot de plannen voor grootschalige windparken in onze regio? Wie was de kwade genius die Economische Zaken voor het karretje wist te spannen?  Oftewel; hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Goed om eens te lezen,  zeker nu er weer verkiezingen aan zitten te komen.

Een artikel uit het blad Binnenlands Bestuur van 10 mei 201.  Dit magazine verschijnt elke twee weken en valt op de mat van ambtenaren die in salarisschaal 10 of hoger zitten, zeg maar de hoge ambtenaren.   Het is een achtergrond verhaal in 2 delen. Het volgende deel zal toegevoegd worden zodra dit ook wordt gepubliceerd.

Download pdf artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

(Indien u het artikel niet ziet wordt in pdf formaat naar uw eigen lokatie gedownload)

Uitspraak Raad van State 21 februari 2018

Heel kort gezegd komt de uitspraak er op neer dat het grootste deel van onze bezwaren niet ontvankelijk is verklaard.

> De uitspraak: U kunt de uitspraak hier vinden (weblink).

> De uitspraak: Raad van State in PDF (opent nieuw venster).
Met deze uitspraak is het besluit onherroepelijk. Er is geen hoger beroep mogelijk.

Informatie avond

Wij zullen op korte termijn een informatie avond organiseren voor alle bewoners in het gebied Oostermoer. U ontvangt daar nog informatie over en wij zullen ook een uitnodiging via de lokale kranten publiceren.

Onze advocaat zal tijdens die avond uitleggen wat de uitspraak betekend. Verder zullen opties worden besproken voor het al dan niet voortbestaan van WindNEE en haar activiteiten.

In de statuten van WindNEE staat onze doelstelling: het tegenhouden van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Nu de beslissing is gevallen dat het park er definitief komt is WindNEE uitgespeeld onder de huidige taakstelling.

Tijdens deze avond zullen we met u overleggen of WindNEE met uw steun moet doorgaan en wat de nieuwe taakstelling dan wordt.
Denk dan aan bijvoorbeeld; meepraten over het Gebiedsfonds, voortrekkersrol bij plan- en of gevolgschade, het begeleiden van schadeprocedures die bij De Haan Advocaten worden aangemeld, of monitoring en toezien op handhaving bij overlast. Welke rol voor WindNEE is weggelegd?

 

“nieuw” argument in de strijd tegen Windturbines

In de bijlage een stuk uit de Volkskrant van vorige week Zaterdag met daarin prijswinnend Landschapsarchitect Adriaan Geuze.
Wederom een “nieuw” argument in de strijd tegen Windturbines.
Daarom misschien verstandig dit verder te verspreiden onder politici, organisaties en burgers.

Wie zijn boek wil à € 30,00 kan het hieronder bestellen.
http://www.deltametropool.nl/nl/blind_spot

Lelijk land schrikt talent af

Plaatsing windmolens Lobby en Subsidie

 

 

Brief naar minister Kamp: Verslag spreekuren Windpark

We hebben Minister Kamp persoonlijk op de hoogte gesteld van onze ervaringen bij de spreekuren van de afgelopen weken. Met de vraag wat hij met alle informatie gaat doen.
Aangezien we daar geen goed gevoel bij hebben, hebben we deze brief ook aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd, en naar de landelijke pers.
Bijgaand de brief, en een samenvatting van de verslagen die we van jullie hebben ontvangen.

Brief Spreekuren aan minister Kamp

Samenvatting spreekuren

Indienen zienswijze op RIP/MER voor 20 april!

Als u zich voor 18 april opgeeft voor onze juridische strijd, dan wordt ook namens u een zienswijze ingediend door
De Haan advocaten.

Elke persoon boven de 18 jaar kan ook zelf een zienswijze maken, dus als u en uw echtgeno(ot)te er elk één indienen zijn het er al weer twee. Deze zienswijze op RIP/MER moet uiterlijk 20 april bij de EZ zijn ingediend.

Hieronder vindt u een voorbeeld dat u kunt gebruiken. Vul eventueel aan met punten die voor uw situatie van toepassing zijn.

Voorbeeldbrief Zienswijze RIP/MER

Post adres: Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Windpark DMOM
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Zienswijze die u kunt gebruiken

Onderstaande PDF of WORD kunt u wijzigen/aanpassen en vervolgens indienen.

Let op: Als u deelneemt aan de juridische strijd moet u JUIST NIET zelf nog een zienswijze indienen, want dan wordt uw deelname aan de zienswijze via de juridische strijd ongeldig. Iedere persoon mag maar 1 zienswijze indienen!

> Zienswijze die u kunt gebruiken (PDF)

of

> Zienswijze die u kunt gebruiken (WORD)