Categoriearchief: Planschade

WindNEE stopt er mee

Stichting WindNEE is er mee gestopt op 1 januari 2021
Na bijna 10 jaar strijd tegen windpark De Drentse Monden en Oostermoer houdt het op. Wij hebben ons ingezet om de leefbaarheid van onze unieke woonomgeving te beschermen en het recht op een gezonde leefomgeving voor haar inwoners in stand te houden. WindNEE heeft, vergeefs, alle mogelijke wettelijke middelen aangewend om de bouw van een enorm windpark in de Drentse Veenkoloniën te stoppen. Toen het windpark een feit werd hebben wij getracht om de schade te beperken en ons ingezet voor de installatie van een Omgevings Advies Raad. Via dit orgaan wilden wij tot een dialoog komen met de initiatiefnemers van het windpark om de overlast voor omwonenden zo dragelijk mogelijk te maken. Daar staat het leefbaar houden van het gebied inmiddels vast op de agenda.
Maar na 10 jaar strijd en het niet behalen van onze doelstelling: geen windpark op korte afstand van omwonenden, stoppen wij er mee. Stichting WindNee is per 1 januari 2021 opgeheven en daarmee ook onze deelname aan de Omgevings Advies Raad. Onze website zal nog enige tijd te vinden zijn, zodat andere partijen gebruik kunnen maken van onze ervaringen.
Wij hopen dat de bewoners van dit gebied een manier zullen vinden de leefbaarheid op peil te houden en wensen de OAR veel wijsheid en succes toe om dit te ondersteunen. Onze dank gaat uit naar alle mensen in dit gebied die ons gesteund hebben in onze strijd.
Deze website blijft nog enige tijd bestaan om onze informatie te kunnen delen met andere partijen die zich voor eenzelfde uitdaging zien staan; het tegenhouden van oprukkende windparken op land.  Wij zullen echter niet meer reageren op vragen.
Het ga u goed!

 

Planschade

Hier volgt de meest actuele informatie over planschade:

Omgevings Advies Raad

WindNEE heeft door deelname aan de OAR geprobeerd een minnelijke schikking met de initiatiefnemers te realiseren. Dat zou voordelen opleveren voor de omwonenden. Dat is niet gelukt.

WindNee heeft besloten om het verzoek tot een bijdrage in planschade van de omwonenden van het windpark DMO, gedeelte Oostermoer, te laten coördineren door de Omgevings Advies Raad (OAR). De OAR, waarin de verenigingen dorpsbelangen van Nieuwediep, Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen en Gieterveen zijn vertegenwoordigd, heeft hiervoor de OAR werkgroep Planschade opnieuw ingesteld. De werkgroep, waarin ook de stichting WindNee in participeert, is dit momenteel aan het uitwerken.

Omdat het windpark geen medewerking heeft willen verlenen aan een minnelijke schikking met voordelen voor de omwonenden, rest u als omwonende niets anders dan zelf een verzoek tot bijdrage planschade bij de gemeente in te dienen. De OAR kan u helpen met uw verzoek om een bijdrage in de planschade te onderbouwen met een deskundig document dat als bijlage bij het verzoek kan worden gevoegd

Informeren
Via een artikel in de Schakel zullen alle omwonenden van het windpark, gedeelte Oostermoer, worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Hierin zal worden uitgelegd dat alle omwonenden van het windpark een verzoek om een bijdrage planschade bij de gemeente kunnen indienen.

Verzoek tot planschade indienen

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een verzoek tot planschade. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen er geen gebruik van te maken. Planschade indienen is niet verplicht en als u het doet kunt u er voor kiezen het geheel zelf te doen, met of zonder ondersteuning van een deskundige. Bij een ‘kansrijke’ aanvraag is het echter voordelig voor u om bovenstaande mogelijkheden te benutten.

De OAR heeft een lijst gemaakt van adressen die zich in de nabijheid van het windpark bevinden. Deze adressen zijn in eerste instantie als ‘kansrijk voor planschade’ ingedeeld.  Bewoners van deze adressen krijgen een brief waarin zij meer informatie vinden. Naar verwachting krijgt u voor het einde van het jaar meer informatie van de OAR.