Categoriearchief: leven

1. Windboeren David en Liedy Mortimer en hun windturbines…

Het Australische echtpaar David en Liedy Mortimer was op vakantie in Nederland, bij familie van Liedy. Zij hebben sinds een jaar of 10 twee windturbines op hun land, daarvoor krijgen ze een vergoeding van de exploitant. Zij ondervinden nu al meerdere jaren de gezondheidsproblemen die samenhangen met het Laag Frequent Geluid dat door de windturbines wordt geproduceerd.
Zij waren daarom graag bereid om hun ervaringen met ons te delen, in deze reeks filmpjes kunt u hen zien en horen.

 

Deel2: Dagelijk leven met windturbines.

Deel3: Hebben windboeren geen gezondheidsklachten?

Deel4:Hoe voelt laag frequent geluid in je lijf.

Deel5:Geen wind; kost energie en wel lawaai.

Deel6:Rendement windturbines Mortimer.

 

Aansprakelijkstelling Initiatiefnemers

Gieterveen 23 juni 2014

Stichting WindNEE heeft namens de omwonenden in het gebied Boerveen de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer aangegeven deze in de toekomst persoonlijk aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het bouwen van dit grootschalige windpark. Deze gevolgen betreffen gezondheidsklachten, economische derving en waardevermindering van de woningen. Naar de mening van WindNEE zal de op termijn aan te vragen Rijksplanschade onvoldoende zijn om de waardevermindering van de woningen te compenseren. Op 10 juni j.l. is een aankondiging van de aansprakelijkstelling door Advocatenbureau De Haan verzonden naar de initiatiefnemers, waarin gesommeerd wordt het plaatsen van de windturbines te staken. Stichting WindNEE behartigt de belangen van de inwoners van het gebied Oostermoer in Drenthe, tegen de grens van Oost Groningen, waar een grootschalig windturbinepark zal worden gerealiseerd. WindNEE treedt op namens de inwoners die hebben ingeschreven op het project WindNEE Oostermoer en zal namens hen de voortgang bewaken. U kunt de tekst van de aanschrijving door de advocaat vinden op onze website (Windboerbrief), u kunt zich ook via deze site aanmelden als deelnemer aan de juridische strijd.

dehaan vlag headerWindboerbrief