Categoriearchief: Gezondheid

Juridisch Traject

Wilt u meer weten over de status van de juridische strijd en u opgeven? Vul dan onderstaand formulier in en u ontvangt informatie.

* verplicht veld

Let op! U dient bij uw rechtsbijstandsverzekering te melden dat u gaat deelnemen in dit traject, De Haan neemt met uw verzekering contact op en regelt de rest.


Ik wil niet deelnemen aan de juridische stappen, maar wel anoniem mijn steun betuigen en daarvoor een donatie doen.

Aansprakelijkstelling Initiatiefnemers

Gieterveen 23 juni 2014

Stichting WindNEE heeft namens de omwonenden in het gebied Boerveen de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer aangegeven deze in de toekomst persoonlijk aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het bouwen van dit grootschalige windpark. Deze gevolgen betreffen gezondheidsklachten, economische derving en waardevermindering van de woningen. Naar de mening van WindNEE zal de op termijn aan te vragen Rijksplanschade onvoldoende zijn om de waardevermindering van de woningen te compenseren. Op 10 juni j.l. is een aankondiging van de aansprakelijkstelling door Advocatenbureau De Haan verzonden naar de initiatiefnemers, waarin gesommeerd wordt het plaatsen van de windturbines te staken. Stichting WindNEE behartigt de belangen van de inwoners van het gebied Oostermoer in Drenthe, tegen de grens van Oost Groningen, waar een grootschalig windturbinepark zal worden gerealiseerd. WindNEE treedt op namens de inwoners die hebben ingeschreven op het project WindNEE Oostermoer en zal namens hen de voortgang bewaken. U kunt de tekst van de aanschrijving door de advocaat vinden op onze website (Windboerbrief), u kunt zich ook via deze site aanmelden als deelnemer aan de juridische strijd.

dehaan vlag headerWindboerbrief

Windturbines verplicht afgebroken

In Portugal zijn in 2006 een viertal windturbines binnen 650 meter van een boerenbedrijf geplaatst. Direct na opstart kregen mens en dier problemen. Een half jaar later werden de ouders van het 12 jarige kind door de schoolleiding gevraagd, waarom de schoolprestaties de laatste tijd zo slecht waren. Zij kwamen uiteindelijk terecht bij de universiteits-kliniek van Lissabon. Daar werd door Prof. M. Alves- Pereira vastgesteld, dat het kind symptomen vertoonde van VAD (=Vibro Acoustic Disease) Moeder en kind verhuisden, waarna het kind herstelde. Noodgedwongen zette de vader zijn paardenhouderij voort, waarbij zijn gezondheid zienderogen achteruit ging.
De gerechtelijke procedure, die hierna volgde heeft in april 2014 een voorlopig einde gekregen. De Rechtbank woog het persoonlijk belang (=recht op leven) af tegen de legitieme zakelijke belangen van de turbine eigenaren.

De Rechtbank besloot, dat het recht op leven belangrijker was, en verplichtte de windturbine eigenaren de turbines af te breken en tot het betalen van een schadevergoeding.

Portugese Supreme Court Orders Four Wind Turbines Remove


 

Schade door LFG ruim 25 jaar verzwegen

In Australië spelen ook bezwaren tegen windturbine complexen, vooral op het gebied van de gezondheidsconsequenties. De Australian Medical Association heeft recent een standpunt geformuleerd dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten van windturbines en Laag Frequent Geluid (vergelijkbaar met ons RIVM). En omwonenden die wel klachten hebben, hebben die waarschijnlijk vanuit ongerustheid of vanuit een negatieve houding ten opzichte van de windturbines.

Hierop komt op 14-3-2014 een furieuze reactie namens een Australische stichting die onderzoek steunt naar Laagfrequent geluid. In deze reactie wordt onder andere verwezen naar Amerikaans onderzoek uit 1985 en 1987 waarin een verband wordt gelegd tussen windturbines en gezondheidsklachten. Deze Amerikaanse onderzoeken zijn gepresenteerd aan de windindustrie, op een conferentie in 1987. Daarna zijn ze echter verdwenen, en sinds kort weer opgedoken. Met andere woorden, de windindustrie èn de Amerikaanse overheid (als sponsor van deze onderzoeken) weten al bijna 30 jaar dat Laagfrequent geluid schadelijk is voor de menselijke gezondheid en hebben deze kennis bewust voor zich gehouden. En windturbines worden op grote schaal, over alle werelddelen, op land geplaatst, op veel te korte afstand tot bewoning.

Klik voor de Nederlandse vertaling van de Engelstalige reactie, waarin de plaatsing van windturbines wordt vergeleken met kindermishandeling. Australian Medical Association NL