Categorie archief: Geluidsnormen

Geluidsregels windmolens bieden onvoldoende bescherming.

Samenvatting

  • De geluidsregels voor windturbines zijn met ingang van 2011 aanzienlijk verruimd.
  • Dit gebeurde om ruimte voor windenergie te scheppen tegen net aanvaardbare volksgezondheidseffecten; een schoolvoorbeeld van gelegenheidsregelgeving.
  • Voor alle vormen van industrielawaai geldt een norm die bepaald wordt door het geluidsniveau van de omgeving. Alleen voor windmolengeluid is een uitzondering, gemaakt, met een algemene norm die voor landelijk gebied onacceptabel hoog ligt.
  • Windmolens mogen nu binnenshuis overal driemaal zoveel ernstige hinder veroorzaken als snelwegen.
  • Lnight geeft geen extra bescherming voor de nacht.
  • Omwonenden die aan de nieuwe normen (Lden 47 dB) worden blootgesteld zijn gegijzeld. Vertrekken kan niet omdat de woning onverkoopbaar is geworden (Noord- oostpolder, Veenkoloniën).

Lees en huiver De Notitie Geluidsregels!

De Strijd is nog lang niet gestreden

Zet alvast in uw agenda!

Informatie avond Juridische Strijd tegen Windpark Oostermoer

Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Aanvang 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis Nieuwediep

DE STRIJD IS NOG LANG NIET GESTREDEN!

Stichting WindNEE en De Haan Advocaten geven u op deze avond informatie over deelname aan de juridische strijd tegen windpark Oostermoer.

Zie flyer avondwake en juridisch sept 2015.

Documentaire over laagfrequent geluid (LFG)

In de documentaire DE BROM leggen filmmakers Margriet Westerhof en Christa Moesker uit wat laagfrequent geluid is en wat het met mensen doet. Aan de hand van vier persoonlijke verhalen van slachtoffers uit verschillende delen van Nederland schetsen ze een duidelijk beeld van de gevolgen van laagfrequent geluid op de gezondheid en op het sociale – en maatschappelijke functioneren. Het accent ligt hierbij op het gevecht dat deze mensen voeren tegen de ‘normen’. Omdat er voor laagfrequent geluid geen wettelijke normen bestaan, kan er nooit echt tegen worden opgetreden. De film duurt 52 minuten en is genomineerd voor De Gouden Decibel 2014 en voor de Beste Groninger Documentaire 2014. Het gaat niet specifiek over windturbines, maar schetst een algemeen beeld van dit probleem.

Documentaire DE BROM

Verband tussen windturbines en klachten omwonenden

Een grondig akoestisch onderzoek, nabij het Cape Bridgewater windpark (Victoria,  Australië) toont aan dat er verband bestaat tussen de gezondheidsklachten van de omwonenden en de activiteit van de windturbines.
De omwonenden hielden een dagboek bij, met ieder uur een beoordeling van hun ervaringen en klachten. Tegelijk werden er geluidsmetingen verricht in en om hun woningen en werden de windkracht en -richting bijgehouden, en de productiviteit van de windturbines vastgelegd.
Na analyse bleek dat de klachten het ergst zijn als de turbines aan het opstarten zijn of als er ineens een groot verschil (+ of – 20%) in productiviteit optreedt.
Ook is er laagfrequent geluid gemeten binnen hun woningen, op momenten dat de klachten het ergst waren.

Vertaling omwonenden onderzoek Bridgewater.

(Het volledige Engelstalige rapport is logischerwijs erg akoestisch-technisch van inhoud, het verhaal van de omwonenden Engels).

Voortgang Juridisch Traject tegen windpark Oostermoer!

dehaan vlag headerWe hebben voldoende aanmeldingen binnen gekregen om het juridisch traject te laten starten. Maar we zullen natuurlijk graag nog meer deelnemers verwelkomen, dus weet u nog iemand die mee wil doen; verwijs ze naar onze website.

De actiegebieden van WindNEE en Tegenwind Hunzedal overlappen elkaar omdat Windpark Oostermoer over dit hele gebied zal komen te liggen.  Aangezien wij de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer juridisch aansprakelijk stellen voor de economische en mogelijke gezondheidsschade zijn deelnemers uit Eexterveen/schekanaal en Annerveen/schekanaal als gedupeerden van dit windpark ook van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Jammer genoeg kunnen wij niets doen voor de inwoners van het gebied wat bij De Drentse Monden ligt omdat wij niet aannemelijk kunnen maken dat die mensen schade ondervinden van Windpark Oostermoer. Zij hebben dan immers Windpark De Drentse Monden voor de deur. Platform Storm heeft ons laten weten dat zij een politieke koers zal varen op provinciaal en landelijk niveau teneinde de wetgeving aan te passen. Op dit moment straten zij geen juridisch traject, maar natuurlijk zullen wij hen steunen waar mogelijk.

Stichting WindNEE wil vooral de inwoners van ons gebied zoveel mogelijk terzijde staan op de meest directe wijze;  het aansprakelijk stellen van de mensen die de schade veroorzaken.

Meer weten, veel gestelde vragen…

Meedoen?
Wilt u ook deelnemen aan het juridisch traject tegen windpark Oostermoer?  Geef u dan nu hier op, aanmelding deelnemer!

5. Geen wind; kost energie en wel lawaai.

Tot onze verbazing hebben de Mortimers eigenlijk meer last van het LFG als de turbines stilstaan. Het geluid van de permanent draaiende onderdelen verplaatst zich namelijk via de holle wieken.
Dit betekent ook dat de turbines energie kosten wanneer ze stilstaan! Er draait een motor om de wieken op de wind te draaien, zodra er weer wind is wordt de turbine met een kick-starter op gang gebracht. Ook moet de motor de wieken af en toe ronddraaien anders komen er vlakke kanten aan de lagers. En er draait een airco voor koeling en/of verwarming en om te zorgen dat het eventuele vocht opdroogt.

 

Deel1:Windboeren David en Liedy Mortimer en hun windturbines…

Deel2:Dagelijks leven met windturbines.

Deel3:Hebben windboeren geen gezondheidsklachten?

Deel4:Hoe voelt Laag Frequent Geluid in je lijf.

Deel6:Rendement windturbines Mortimer.