Categoriearchief: Draagvlak

Ex WindNEE vrijwilligers over het door de windboeren gestaakte overleg OAR

Dit is een bericht van ex-WindNEE vrijwilligers, die u via dit kanaal graag nog even willen informeren over dit onderwerp,  ook al is WindNEE per 1 januari 2021 opgeheven.

U heeft het allen kunnen lezen; Windboeren verlaten het overleg met de OAR.

Op 4 februari j.l.  werd dit bericht in de nieuwsbrief van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer bekend gemaakt.

Tja, wat moet je er nog over zeggen? Nu de windboeren geen overleg meer willen met het orgaan dat namens de omwonenden moet optreden (de OAR) is de communicatie tussen windpark en omwonenden dus gestopt. In de nieuwsbrief werd vermeld dat de windboeren wel in overleg willen met de omgeving maar nog niet weten in welke vorm. Dat is een vreemde uitspraak. Dat overleg moet kennelijk dus in elk geval naar de zin zijn van de windboeren. Zo niet, dan stoppen ze er mee.

Het is herenboerengedrag. De omwonenden moeten slikken en anders maar stikken.

In de OAR komen onderwerpen zoals hinder van licht in de nacht en de verdeling van de centen, alsmede de hoogte van de vergoeding, een collectief om de planschade af te handelen en nog vele andere dingen aan de orde. Hierbij zat het windpark als genodigde en gesprekspartner aan tafel, het Windpark zit niet in de OAR.  Deze onderwerpen werden door de initiatiefnemers van tafel geveegd of getraineerd. Pas als het de windboeren in het straatje kwam en het toevallig zo uitkwam werden wensen ingewilligd. En dan werd er gedaan alsof het een gebaar naar de omwonenden was.

Zoals eerder gemeld, en waarschijnlijk oal bij u bekend, is WindNEE  per 1 januari 2021 opgeheven. Ons doel is niet gehaald en voortzetting van onze activiteiten is nutteloos.

Om de zaken netjes af te handelen met de OAR is op de vergadering op 14 januari j.l. dit officieel medegedeeld. Ook aan de initiatiefnemers, die nu bij monde van Wim Wolters (Dagblad van het Noorden 5 februari 2021) onze deelname aan de OAR als factor voor ‘stroefheid’ in het overleg naar voren brengt. En dat dat de reden is dat ze uit het overleg stappen. Het is flauwekul, WindNEE had zich al teruggetrokken.

WindNEE heeft zich in het OAR overleg ingespannen om voor die mensen op te komen die het meest van het windpark te duchten hebben. De mensen die overlast krijgen, hun huis minder waard zien worden en stelselmatig in elke vorm van overleg in de laatste 10 jaar zijn genegeerd. Omwille van de omwonenden hebben wij er voor gekozen ons zo constructief mogelijk op te stellen en zaken op de agenda te houden. Maar wij zijn altijd kritisch gebleven en hebben daar waar het nodig was benoemd dat er geen spelletjes gespeeld moeten worden.

De windboeren willen het laatste woord hebben over de besteding van de gelden die zij in het gebiedsfonds storten, (50 cent per opgewekte MwH). Daar gaan ze mee voorbij aan de uitdrukkelijke wens van de Provincie en die van ons dat de omwonenden aan zet zijn om te bepalen wat er met dat geld gebeurd. Zij zijn namelijk de pineut. Maar als de keuze dan valt op een vorm van compensatie aan de meest gedupeerden dan zou je daarmee kunnen bekennen dat het dus echt een nadeel is, zo’n windpark voor de deur. En dat willen de windboeren niet. Nee, die willen dat het geld in  het gemeenschapsleven wordt gestopt, zodat ze daar voor bedankt kunnen worden. We hoeven hun schamele poging daartoe met een gift aan de voetbalvereniging van Gieterveen met bijbehorend sponsorbord nog maar even in ons collectieve geheugen op te frissen.

Het uitschrijven van een enquête over dit onderwerp is niet met goedkeuring van de OAR gebeurd. Wij, ex WindNee’ers,   hebben geen enkel vertrouwen in uitkomst van de enquête. Die wordt namelijk alleen gecontroleerd door de initiatiefnemers en niet door onafhankelijke personen. De uitkomst zal dan ook zijn dat u heeft gekozen voor een oplossing waar het windpark meerdere eer en glorie aan zal kunnen behalen. Het laatste punt, namelijk het laten compenseren van de mensen in de directe omgeving van de turbines zal echt niet winnen.

Dan willen wij u graag nog even informeren dat er ook aan uw planschade vergoeding geknibbeld gaat worden. Nu  is er een zgn. Maatschappelijk Eigen Risico van 2%. Dat betekend dat u als inwoner van Nederland nu eenmaal het risico loopt dat er in uw directe omgeving een bestemmingsplan wordt bepaald dat voor u negatief uit kan pakken. Een snelweg bijvoorbeeld, of een windpark.

De planschade vergoeding wordt betaald door de ontvanger van de verleende vergunningen, dat zijn dus de windboeren.

Nu hebben zij ondertussen een rechtszaak lopen tegen de overheid over de hoogte van dat Maatschappelijk Eigen Risico. Zij vinden dat dit niet 2% moet zijn, maar 5. Kortom zij willen minder planschade hoeven uit te betalen aan u.

Maar dit soort dingen vertellen zij u niet. Zij vertellen u alleen de mooie dingen. Kijkt u maar uit het raam. De zesde turbine in Oostermoer is zojuist gebouwd. En, valt het u mee?

Wij wedden van niet. Wat er straks over ons heen komt als ze gaan draaien, dat moeten we nog maar afwachten.

Wees verstandig, laat u niet in met de windboeren, zij zijn uit op verenstrijkerij en eigen gewin en niet op een goede verstandhouding met hun buren. Wend u tot de OAR voor vragen en steun. Zij zitten er voor u.

Met vriendelijke groet,

Vrijwilligers van de opgeheven Stichting WindNEE

 

WindNEE stopt er mee

Stichting WindNEE is er mee gestopt op 1 januari 2021
Na bijna 10 jaar strijd tegen windpark De Drentse Monden en Oostermoer houdt het op. Wij hebben ons ingezet om de leefbaarheid van onze unieke woonomgeving te beschermen en het recht op een gezonde leefomgeving voor haar inwoners in stand te houden. WindNEE heeft, vergeefs, alle mogelijke wettelijke middelen aangewend om de bouw van een enorm windpark in de Drentse Veenkoloniën te stoppen. Toen het windpark een feit werd hebben wij getracht om de schade te beperken en ons ingezet voor de installatie van een Omgevings Advies Raad. Via dit orgaan wilden wij tot een dialoog komen met de initiatiefnemers van het windpark om de overlast voor omwonenden zo dragelijk mogelijk te maken. Daar staat het leefbaar houden van het gebied inmiddels vast op de agenda.
Maar na 10 jaar strijd en het niet behalen van onze doelstelling: geen windpark op korte afstand van omwonenden, stoppen wij er mee. Stichting WindNee is per 1 januari 2021 opgeheven en daarmee ook onze deelname aan de Omgevings Advies Raad. Onze website zal nog enige tijd te vinden zijn, zodat andere partijen gebruik kunnen maken van onze ervaringen.
Wij hopen dat de bewoners van dit gebied een manier zullen vinden de leefbaarheid op peil te houden en wensen de OAR veel wijsheid en succes toe om dit te ondersteunen. Onze dank gaat uit naar alle mensen in dit gebied die ons gesteund hebben in onze strijd.
Deze website blijft nog enige tijd bestaan om onze informatie te kunnen delen met andere partijen die zich voor eenzelfde uitdaging zien staan; het tegenhouden van oprukkende windparken op land.  Wij zullen echter niet meer reageren op vragen.
Het ga u goed!

 

Uitgescholden wegens windmolens?

Trouw besteedt aandacht aan het windpark drama in de Veenkoloniën met een serie artikelen. Zaterdag 4 juni was het eerste artikel al te lezen. Het digitale artikel van Trouw vind je hier: windmolens.trouw.nl

Uitgescholden wegens windmolens?
Vandaag verscheen het vervolg waarin Hans Mentink zijn vertrek als voorzitter van Windpark Oostermoer nader toelichtte. Communicatie; het blijft moeilijk. Naar buiten treden met 2 verschillende verhalen waarom de heer Mentink af ziet van zijn voorzitterschap. Als je intern al niet op een lijn kunt komen, hoe moet dat dan met de omwonenden? Enfin, lees en trek je conclusies.

Uitgescholden wegens windmolens

Brief naar minister Kamp: Verslag spreekuren Windpark

We hebben Minister Kamp persoonlijk op de hoogte gesteld van onze ervaringen bij de spreekuren van de afgelopen weken. Met de vraag wat hij met alle informatie gaat doen.
Aangezien we daar geen goed gevoel bij hebben, hebben we deze brief ook aan de leden van de Tweede Kamer gestuurd, en naar de landelijke pers.
Bijgaand de brief, en een samenvatting van de verslagen die we van jullie hebben ontvangen.

Brief Spreekuren aan minister Kamp

Samenvatting spreekuren

Laat je HOREN en MAIL naar de 2e kamerleden NU!!

In de Tweede Kamer komt het onderwerp Windparken Veenkoloniën voor de tweede keer in korte tijd weer op de agenda, op 16 december aanstaande.
We willen daarom alle betrokken Tweede Kamerleden voor die datum bestoken met mail, daarvoor vragen we uw medewerking.

Bij stap 3 staat de tekst (deze is inmiddels verzonden als brief aan de Nationale Ombudsman) waarin alle argumenten tegen de windparken keurig staan verwoord. We vragen u om deze tekst te verzenden aan alle (of een deel van de) adressen in de lijst, daarin staan de commissieleden Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu genoemd.

Het gaat als volgt:
1. klik op een mailadres in het adressenlijstje, er opent een nieuw mailbericht
2. typ een tekst in, uw eigen tekst of ons Begeleidend schrijven, met een ondertekening
3. voeg als mail bijlage deze brief toe: Brief Nationale ombudsman
4. verzend, en herhaal deze stappen voor de andere mailadressen in het lijstje

HET IS ECHT VAN BELANG OM DIT TE DOEN ZODAT DE LEDEN VAN DE 2E KAMER WETEN WAT U ER VAN VINDT.

Mailadres Naam Partij Commissie
s.gesthuizen@tweedekamer.nl Sharon Gesthuizen SP EZ
r.vermeij@tweedekamer.nl Roos Vermeij PvdA EZ
k.verhoeven@tweedekamer.nl Kees Verhoeven D66 EZ
e.ziengs@tweedekamer.nl Erik Ziengs VVD EZ
bart.deliefde@tweedekamer.nl Bart de Liefde VVD EZ
r.klever@tweedekamer.nl Reinette Klever PVV EZ
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl Michiel van Veen VVD EZ
r.heerema@tweedekamer.nl Rudmer Heerema VVD EZ
secretariaat.elias@tweedekamer.nl Ton Elias VVD IM
m.harbers@tweedekamer.nl Mark Harbers VVD IM
b.madlener@tweedekamer.nl Barry Madlener PVV IM
b.dboer@tweedekamer.nl Betty de Boer VVD IM
w.hachchi@tweedekamer.nl Wassila Hachchi D66 IM
j.houwers@tweedekamer.nl Johan Houwers fractie Houwers IM
r.bisschop@tweedekamer.nl Roelof Bisschop SGP IM
r.dijkstra@tweedekamer.nl Remco Dijkstra VVD IM
b.visser@tweedekamer.nl Barbara Visser VVD IM
a.a.dvries@tweedekamer.nl Albert de Vries PvdA IM
d.hoogland@tweedekamer.nl Duco Hoogland PvdA IM
e.smaling@tweedekamer.nl Eric Smaling SP IM
h.krol@tweedekamer.nl Henk Krol 50PLUS IM
Y.Cegerek@tweedekamer.nl Yasemin Cegerek PvdA IM
h.leenders@tweedekamer.nl Henk Leenders PvdA IM
h.veldman@tweedekamer.nl Hayke Veldman VVD IM
m.vhelvert@tweedekamer.nl Martijn van Helvert CDA IM
f.p.wassenberg@tweedekamer.nl Frank Wassenberg PvdD IM
d.graus@tweedekamer.nl Dion Graus PVV IM, EZ
l.jacobi@tweedekamer.nl Lutz Jacobi PvdA IM, EZ
p.ulenbelt@tweedekamer.nl Paul Ulenbelt SP IM, EZ
t.vdekken@tweedekamer.nl Tjeerd van Dekken PvdA IM, EZ
l.vtongeren@tweedekamer.nl Liesbeth van Tongeren GL IM, EZ
s.vveldhoven@tweedekamer.nl Stientje van Veldhoven D66 IM, EZ
c.dik@tweedekamer.nl Carla Dik-Faber CU IM, EZ
j.geurts@tweedekamer.nl Jaco Geurts CDA IM, EZ
marianne.thieme@tweedekamer.nl Marianne Thieme PvdD IM, EZ
a.bosman@tweedekamer.nl André Bosman VVD IM, EZ
e.dijkgraaf@tweedekamer.nl Elbert Dijkgraaf SGP IM, EZ
s.dikkers@tweedekamer.nl Sjoera Dikkers PvdA IM, EZ
h.lodders@tweedekamer.nl Helma Lodders VVD IM, EZ
j.monasch@tweedekamer.nl Jacques Monasch PvdA IM, EZ
i.dcaluwe@tweedekamer.nl Ingrid de Caluwé VVD IM, EZ
n.klein@tweedekamer.nl Norbert Klein fractie Klein IM, EZ
agnes.mulder@tweedekamer.nl Agnes Mulder CDA IM, EZ
j.c.vos@tweedekamer.nl Jan Vos PvdA IM, EZ

Je kunt hier evt ook nog de bovenstaande lijst,
downloaden;  Commissies EZ en IenM

Avondwake van windnee op zaterdag 19 september

schuif aan bij de
avondwake van windnee; zaterdag 19 sept. van19.00 tot23.00 uur
op parallelweg langs N33 tussen Nieuwediep en Gieterveen.

Een windmolenpark in de Veenkoloniën? Dat nooit! Ruim tachtig procent van de bevolking in ons gebied is tegen de plaatsing van de mega windturbines, maar hun mening wordt door de regering genegeerd. Kernwaarden als rust en ruimte dreigen te worden verkwanseld voor het geldelijk gewin van enkelingen.

* U bent welkom tussen 19.00 en 23.00 uur en u mag zo lang of kort blijven als u wilt.
* Komt u met de auto, volg dan de instructies van de verkeersregelaars en parkeer tussen de bomen.
* Neem een lichtje mee zoals dat past bij een avondwake. Let op: geen open vuur!!
* Consumpties mogen worden meegebracht en genuttigd, met uitzondering van alcoholische dranken (de actie is geen dorpsfeest of soortgelijks, maar draagt een waardig karakter).
* Het nadrukkelijke verzoek is om het waardig karakter niet te verstoren met overbodig lawaai (muziek e.d.).

Laat massaal in stilte uw stem horen en schuif aan bij deze avondwake!

Zie flyer AVONDWAKE en juridisch sept 2015

Minster Kamp heeft gesproken. Wat doet u!

Op maandag 9 februari 2015 heeft minister van Economische Zaken Henk Kamp zijn besluit bekend gemaakt om in de veenkoloniën een windpark van 150 Megawatt te realiseren.
De inwoners van het gebied, actiegroepen en gemeenten zijn verbijsterd over dit besluit. De resultaten van het draagvlakonderzoek die in december 2014 bekend werden geven aan dat 72% zeer negatief en ruim 80% van de omwonenden negatief staat ten opzichte van de plannen voor een windpark. Economische Zaken heeft bij het aanwijzen van dit gebied als zoekgebied voor windenergie in 2010 draagvlak als voorwaarde genoemd. Die voorwaarde wordt kennelijk even vergeten als het niet uitkomt.

De volgende stap zal de Milieu Effect Rapportage (MER) zijn. Wij verwachten dat die rond de zomervakantie wordt gepubliceerd.

U kunt daar een zienswijze (bezwaar) op maken. Doet u dat vooral, wij zullen u helpen waar nodig!

Wij roepen u op om kenbaar te blijven maken dat u deze windparken niet wilt! Steun ons in deze strijd en meldt u aan voor als deelnemer aan het Juridische Traject.