Categoriearchief: Bouw windpark

Heiwerkzaamheden en bouwexploit

Zoals u wellicht weet zal er vanaf 7 mei 2020 gestart worden met de heiwerkzaamheden t.b.v. Windpak DMO.  Hopelijk zult u daar weinig of geen hinder van ondervinden. Het kan zijn dat u verwacht dat uw wonding daar schade van ondervindt. Tijdens de vergaderingen waarin de OAR (Omgevings Advies Raad) in gesprek is met de initiatiefnemers van het windpark, heeft de OAR er meerdere malen op gewezen dan een 0- meting voor direct omwonenden gewenst is. De initiatiefnemers hebben de mogelijke risico’s geinventariseerd en beoordeeld dat het met de huidige heitechnieken niet noodzakelijk is om een 0- meting uit te voeren aan de woningen.

Aangezien de initiatiefnemers geen 0- metingen zullen verrichten aan de woningen in het gebied, vinden wij het van groot belang dat u in ieder geval nog wel in de gelegenheid wordt gesteld om hier zelf enige vorm aan te geven. De OAR heeft de initiatiefnemers dan ook gevraagd om de heiwerkzaamheden uit te stellen. Hierdoor heeft u als bewoner in ieder geval nog de tijd om zelf vorm te geven aan een 0- opname van de eigen woning, voordat de heiwerkzaamheden zijn begonnen. De initiatiefnemers hebben geen gevolg gegeven aan het verzoek van de OAR, op maandag 11 mei zullen de heiwerkzaamheden in het Oostermoer deel van het windpark een aanvang hebben.

Wat kunt u doen?

Op de website van Eigenhuis.nl kunt u een voorbeeld downloaden van een zogenaamd Bouwexploit. Geef deze term aan in het zoekscherm en u vind het snel. Lees ook alle informatie even aandachtig.

Het Bouwexploit kunt u invullen en vervolgens verzenden naar Windpark Oostermoer. Hiermee stelt u de initiatiefnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die de bouw kan veroorzaken.  Daarnaast adviseren wij u een fotorapportage te maken van uw buitengevels en mogelijk kwetsbare punten van uw woning, voor de aanvang van de hei- en overige bouwwerkzaamheden. Enkele detailfoto’s, maar ook voerzichten waar de details zich in de gevel bevinden. Op deze wijze kunt u later aantonen welke schade door de werkzaamheden ontstaan is.

Stuur het ingevulde Bouwexploit, inclusief foto’s aangetekend naar:

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Dorpsstraat 61

9658 PH Eexterveen.

Of per email naar info@drentsemondenoostermoer.nl

Tip: stuur ook een kopie van het Bouwexploit, inclusief foto’s naar het Windloket van de Gemeente Aa en Hunze; windloket@aaenhunze.nl

Wilt u meer informatie neem gerust contact op met uw afgezant binnen de OAR. Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook nalezen op de website van Eigenhuis.nl.

Dit bericht is opgesteld door de Omgevings Advies Raad Windpark Oostermoer en door ons overgenomen.

(dit bericht is ook huis aan huis verspreid in de dorpen Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond,  Gieterveen en Nieuwediep.)

 

 

Oprichting Omgevings Advies Raad van start

Oprichting Omgevings Advies Raad

Op 12, 14, 19 en 20 februari hebben bijeenkomsten over de  oprichting van een Omgevings Advies Raad (OAR)  plaatsgevonden in Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen.

De avonden zijn georganiseerd door de Gemeente Aa en Hunze en werden goed bezocht. Bij elke bijeenkomst was goed duidelijk dat de aanwezigen het windpark niet willen. Toen duidelijk werd dat de OAR door de omwonenden opgezet en uitgevoerd zal worden en Provincie en Gemeente alleen als toehoorders en regelaars er bij betrokken zullen worden steeg de acceptatie van de OAR snel. Wij zijn daar blij om, want de OAR is de georganiseerde spreekbuis van de omwonenden.

Waarom vind WindNEE dat er een OAR  moet worden opgericht?

WindNEE heeft in haar statuten staan dat zij alles zal doen om het windpark De Drentse Monden en Oostermoer tegen te houden. Ook staat in de statuten beschreven dat WindNEE is opgericht om op te komen voor de belangen van de omwonenden van het windparkdeel Oostermoer.

Nu de Raad van State heeft beslist dat het park gebouwd mag worden zal WindNEE zich dus met nadruk ook richten op het belang van de omwonenden. Het windpark kan immers niet meer worden tegengehouden?

WindNEE wil alle mogelijkheden aanwenden om de overlast voor omwonenden te beperken, toe te kunnen zien op handhaving op veiligheid en de eventuele financiële regelingen zo veel mogelijk aan te wenden voor de mensen die het meest gedupeerd zullen zijn. Als het nodig is om daarvoor in overleg te treden met de initiatiefnemers van het park, dan zullen we dat doen. Maar uiteindelijk gaat het om de omwonenden. Dus vooral zij moeten kunnen meepraten. WindNEE neemt ook zitting in de OAR, als extra geweten voor de omwonenden. Bovendien worden WindNEE en alle andere leden van de OAR ondersteund door Rob Rietveld van de NLVOW die als onze adviseur zal optreden. Zijn ervaring bij andere soortgelijke overleg organen zal van onschatbare waarde zijn.

 

Staakt WindNEE nu de strijd?

Nee. Als er mogelijkheden zijn om het windpark tegen te houden, dan zullen we die met beide handen aangrijpen. Maar de kans is klein dat die zich nog voor zullen doen. De vergunningenronde die momenteel loopt (en waar ook WindNEE bezwaar tegen heeft aangetekend) is helaas slechts een formaliteit…..

 

En hoe zit het dan met de juridische strijd?

WindNEE gaat daar gewoon mee door. Gezondheid en overlast zijn zeer lastige onderwerpen in het kader van schadevergoedingen. Wij denken dat de grootste winst te halen is bij het aantonen van waardevermindering van woningen. Daarom gaan we door met de 2e fase van de juridische strijd.

Op korte termijn zal een bijeenkomst over dit onderwerp worden georganiseerd. Hou onze website en/of Facebook pagina in de gaten!

omgevingsadviesraad

 

Omwonenden Kopweg Gieterveen komen in opstand

Omwonenden Kopweg Gieterveen vrezen ongelukken, schade en overlast door bouwverkeer Windpark.

koppijnweg

 Op 17 januari j.l. hebben de bewoners van de Kopweg te Gieterveen actie gevoerd om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in hun straat tijdens de bouw van het windpark.   De actie, die nog geen twee uur in beslag nam leverde 160 steunbetuigingen op van passanten. Inmiddels heeft de facebookpagina  van deze actie meer dan 600 volgers! Het leeft dus in de omgeving.

Nu de aanvoerroutes voor de bouw van het Oostermoer deel van het windpark bekend zijn maken de bewoners van de Kopweg zich ernstig zorgen over de veiligheid en leefbaarheid van hun straat. De Kopweg is een belangrijke verbindingweg tussen Gieterveen en Gasselternijveen en is een doorgaande route richting Stadskanaal. In de ochtend en middaguren is het druk op deze weg door forenzen en schoolgaande kinderen. Ook is er sprake van veel agrarisch verkeer. De duizenden extra transportbewegingen (ca. 350 per turbine en in dit gebied komen er 16) met zware vrachtwagens tijdens de bouw van het park zijn voor hen een grote zorg. Naar hun mening zijn de afmetingen van deze smalle weg niet berekend op dit soort verkeer. Het elkaar passeren van de grote vrachtwagens en het agrarisch verkeer zal een probleem gaan worden voor forenzen en bestemmingsverkeer en gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers in het algemeen en schoolgaande kinderen in het bijzonder.

De huizen liggen relatief dicht bij de weg en men is bang dat er schade zal ontstaan aan de huizen door trillingen, veroorzaakt door zeer zware vrachtwagens.

Daar er al verschillende stukken weg worden aangelegd om de Kopweg bereikbaar te maken voor het bouwverkeer begrijpen zij niet waarom er niet gekozen is voor het aanleggen van een volledige bouwweg om de bouwplaatsen te bereiken en omwonenden en openbare weg te ontzien. De Kopweg bewoners hebben de Kopweg omgedoopt in Koppijnweg om aan te geven dat de aanvoerroutes onderdeel zijn van het hoofdpijndossier Windpark Oostermoer. Zij willen betrokken worden in de besluitvorming van de transportroutes.

koppijnweg

Er zijn meer aanvoerroutes voor de bouw van het windpark. Ook bewoners langs de Dideldomweg, de van Veelenweg en Gasselterboerveenschemond zullen overlast van bouwverkeer gaan krijgen. Wij adviseren deze mensen zich te informeren, te organiseren en op te komen voor hun belangen. Als het windpark eenmaal gebouwd wordt is het te laat! U loopt de kans ruim een jaar geconfronteerd te worden met  verkeerslawaai, trillingen en gevaarlijke verkeersituaties in uw directe omgeving!

Informatie over de aanvoerroutes kunt u opvragen bij de gemeente Aa en Hunze.