Alle berichten van Web Beheer

Inloopavond Juridische Strijd WindNEE 11 juli 2019

Nog geen informatie avond maar een inloopavond

Stichting WindNEE houdt op 11 juli a.s. een inloopavond in het dorpshuis Ous Hoes in Gieterveen. De inloopavond begint om 19.30 uur en eindigt zo rond de klok van 22.00 uur. U kunt daar met al uw vragen die u heeft omtrent de bouw van de windturbines in ons gebied terecht. Het is geen plenair programma in een grote zaal, iedereen wordt persoonlijk te woord gestaan.

Er zullen vertegenwoordigers van WindNee aanwezig zijn die in een “huiskamer” sfeer proberen om op uw vragen een antwoord te geven. U kunt op elk tijdstip bij ons aan tafel schuiven met uw vragen, of meeluisteren naar antwoorden die wij aan anderen geven. Ook is er gelegenheid om vragen in een afgeschermde ruimte aan ons te stellen omdat het om uw persoonlijke situatie gaat.

Waarom deze inloopavond? Nou dat is eigenlijk erg eenvoudig. Aan de ene kant willen wij u graag informeren en op de hoogte brengen waar we achter de schermen mee bezig zijn maar aan de andere kant hebben wij op dit moment u niets nieuws van algemene aard mee te delen. Daarnaast bereiken er ons signalen dat omwonenden van het windturbinepark niet meer weten waar ze aan toe zijn. Ze zien, om het zo te zeggen “door de turbines het park niet meer” en hebben heel veel vragen. En dat kunnen wij ons heel goed voorstellen. Wij zien u dus graag op 11 juli a.s. als u vragen heeft.

U kunt zich tijdens deze avond ook nog opgeven als deelnemer. Bij binnenkomst zal u gevraagd worden uw naam, adres en e-mail gegevens te noteren zodat wij weten wie de inloopavond heeft bezocht en u – mocht dat nodig zijn – een antwoord op een vraag later kunnen toesturen.

Zodra meer details bekend zijn over het juridisch traject zullen wij weer een informatieavond organiseren. Volg ons op Facebook!

Vragen over de juridische strijd? Kom naar de inloopavond op donderdag 11 juli 2019

Aanvang: 19.30 uur

Einde: 22.00 uur

Locatie: Dorpshuis Ous Hoes Gieterveen

Hoe is ’t allemaal zo ver gekomen? – Artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

Wat was de rol van Provincie Drenthe? Hoe hebben de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze zich verhouden tot de plannen voor grootschalige windparken in onze regio? Wie was de kwade genius die Economische Zaken voor het karretje wist te spannen?  Oftewel; hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Goed om eens te lezen,  zeker nu er weer verkiezingen aan zitten te komen.

Een artikel uit het blad Binnenlands Bestuur van 10 mei 201.  Dit magazine verschijnt elke twee weken en valt op de mat van ambtenaren die in salarisschaal 10 of hoger zitten, zeg maar de hoge ambtenaren.   Het is een achtergrond verhaal in 2 delen. Het volgende deel zal toegevoegd worden zodra dit ook wordt gepubliceerd.

Download pdf artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

(Indien u het artikel niet ziet wordt in pdf formaat naar uw eigen lokatie gedownload)

Oprichting Omgevings Advies Raad van start

Oprichting Omgevings Advies Raad

Op 12, 14, 19 en 20 februari hebben bijeenkomsten over de  oprichting van een Omgevings Advies Raad (OAR)  plaatsgevonden in Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen.

De avonden zijn georganiseerd door de Gemeente Aa en Hunze en werden goed bezocht. Bij elke bijeenkomst was goed duidelijk dat de aanwezigen het windpark niet willen. Toen duidelijk werd dat de OAR door de omwonenden opgezet en uitgevoerd zal worden en Provincie en Gemeente alleen als toehoorders en regelaars er bij betrokken zullen worden steeg de acceptatie van de OAR snel. Wij zijn daar blij om, want de OAR is de georganiseerde spreekbuis van de omwonenden.

Waarom vind WindNEE dat er een OAR  moet worden opgericht?

WindNEE heeft in haar statuten staan dat zij alles zal doen om het windpark De Drentse Monden en Oostermoer tegen te houden. Ook staat in de statuten beschreven dat WindNEE is opgericht om op te komen voor de belangen van de omwonenden van het windparkdeel Oostermoer.

Nu de Raad van State heeft beslist dat het park gebouwd mag worden zal WindNEE zich dus met nadruk ook richten op het belang van de omwonenden. Het windpark kan immers niet meer worden tegengehouden?

WindNEE wil alle mogelijkheden aanwenden om de overlast voor omwonenden te beperken, toe te kunnen zien op handhaving op veiligheid en de eventuele financiële regelingen zo veel mogelijk aan te wenden voor de mensen die het meest gedupeerd zullen zijn. Als het nodig is om daarvoor in overleg te treden met de initiatiefnemers van het park, dan zullen we dat doen. Maar uiteindelijk gaat het om de omwonenden. Dus vooral zij moeten kunnen meepraten. WindNEE neemt ook zitting in de OAR, als extra geweten voor de omwonenden. Bovendien worden WindNEE en alle andere leden van de OAR ondersteund door Rob Rietveld van de NLVOW die als onze adviseur zal optreden. Zijn ervaring bij andere soortgelijke overleg organen zal van onschatbare waarde zijn.

 

Staakt WindNEE nu de strijd?

Nee. Als er mogelijkheden zijn om het windpark tegen te houden, dan zullen we die met beide handen aangrijpen. Maar de kans is klein dat die zich nog voor zullen doen. De vergunningenronde die momenteel loopt (en waar ook WindNEE bezwaar tegen heeft aangetekend) is helaas slechts een formaliteit…..

 

En hoe zit het dan met de juridische strijd?

WindNEE gaat daar gewoon mee door. Gezondheid en overlast zijn zeer lastige onderwerpen in het kader van schadevergoedingen. Wij denken dat de grootste winst te halen is bij het aantonen van waardevermindering van woningen. Daarom gaan we door met de 2e fase van de juridische strijd.

Op korte termijn zal een bijeenkomst over dit onderwerp worden georganiseerd. Hou onze website en/of Facebook pagina in de gaten!

omgevingsadviesraad

 

Omwonenden Kopweg Gieterveen komen in opstand

Omwonenden Kopweg Gieterveen vrezen ongelukken, schade en overlast door bouwverkeer Windpark.

koppijnweg

 Op 17 januari j.l. hebben de bewoners van de Kopweg te Gieterveen actie gevoerd om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in hun straat tijdens de bouw van het windpark.   De actie, die nog geen twee uur in beslag nam leverde 160 steunbetuigingen op van passanten. Inmiddels heeft de facebookpagina  van deze actie meer dan 600 volgers! Het leeft dus in de omgeving.

Nu de aanvoerroutes voor de bouw van het Oostermoer deel van het windpark bekend zijn maken de bewoners van de Kopweg zich ernstig zorgen over de veiligheid en leefbaarheid van hun straat. De Kopweg is een belangrijke verbindingweg tussen Gieterveen en Gasselternijveen en is een doorgaande route richting Stadskanaal. In de ochtend en middaguren is het druk op deze weg door forenzen en schoolgaande kinderen. Ook is er sprake van veel agrarisch verkeer. De duizenden extra transportbewegingen (ca. 350 per turbine en in dit gebied komen er 16) met zware vrachtwagens tijdens de bouw van het park zijn voor hen een grote zorg. Naar hun mening zijn de afmetingen van deze smalle weg niet berekend op dit soort verkeer. Het elkaar passeren van de grote vrachtwagens en het agrarisch verkeer zal een probleem gaan worden voor forenzen en bestemmingsverkeer en gevaarlijke situaties opleveren voor fietsers in het algemeen en schoolgaande kinderen in het bijzonder.

De huizen liggen relatief dicht bij de weg en men is bang dat er schade zal ontstaan aan de huizen door trillingen, veroorzaakt door zeer zware vrachtwagens.

Daar er al verschillende stukken weg worden aangelegd om de Kopweg bereikbaar te maken voor het bouwverkeer begrijpen zij niet waarom er niet gekozen is voor het aanleggen van een volledige bouwweg om de bouwplaatsen te bereiken en omwonenden en openbare weg te ontzien. De Kopweg bewoners hebben de Kopweg omgedoopt in Koppijnweg om aan te geven dat de aanvoerroutes onderdeel zijn van het hoofdpijndossier Windpark Oostermoer. Zij willen betrokken worden in de besluitvorming van de transportroutes.

koppijnweg

Er zijn meer aanvoerroutes voor de bouw van het windpark. Ook bewoners langs de Dideldomweg, de van Veelenweg en Gasselterboerveenschemond zullen overlast van bouwverkeer gaan krijgen. Wij adviseren deze mensen zich te informeren, te organiseren en op te komen voor hun belangen. Als het windpark eenmaal gebouwd wordt is het te laat! U loopt de kans ruim een jaar geconfronteerd te worden met  verkeerslawaai, trillingen en gevaarlijke verkeersituaties in uw directe omgeving!

Informatie over de aanvoerroutes kunt u opvragen bij de gemeente Aa en Hunze.

 

Achter de schermen is hard gewerkt bij WindNEE

Na de uitspraak van de Raad van State in februari 2018 moest WindNEE zich bezinnen op haar rol als actiegroep en stichting die opkomt voor de belangen van de omwonenden van het windpark Oostermoer.

De centrale vraag was of wij ons moesten blijven richten op actievoeren tegen het windpark of onze energie moesten steken in het opkomen voor de belangen van de omwonenden.

Wij zullen ons blijven verzetten tegen de komst van het windpark, maar zullen ons moeten aanpassen aan de realiteit; de politiek laat ons in de steek, de overheid en Raad van State trekken zich niets aan van de belangen van de omwonenden.

Wij concentreren ons nu op het voorzetten van de juridische strijd in de vorm van een civiele procedure tegen de initiatiefnemer en zijn nauw betrokken bij het oprichten van een omgevingsadviesraad en zullen daar ook zitting in nemen. Deze omgevingsadviesraad zal in gesprek gaan met de eigenaren van het windpark om bestrijding van overlast, communicatie en niet in de laatste plaats de besteding van het gebiedsfonds zo goed mogelijk te regelen.

Op 12, 14, 19 en 20 februari 2019 vinden in Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen informatie avonden plaats over de omgevingsadviesraad. Omwonenden van het windpark Oostermoer hebben daarvoor een uitnodiging van de gemeente Aa en Hunze gehad.

Ook zijn wij bezig de civiele procedure verder uit te werken. Wij vragen alle deelnemers hun deelname aan ons te bevestigen. Ook kunt u zich als nieuwe deelnemer inschrijven.