Heiwerkzaamheden en bouwexploit

Zoals u wellicht weet zal er vanaf 7 mei 2020 gestart worden met de heiwerkzaamheden t.b.v. Windpak DMO.  Hopelijk zult u daar weinig of geen hinder van ondervinden. Het kan zijn dat u verwacht dat uw wonding daar schade van ondervindt. Tijdens de vergaderingen waarin de OAR (Omgevings Advies Raad) in gesprek is met de initiatiefnemers van het windpark, heeft de OAR er meerdere malen op gewezen dan een 0- meting voor direct omwonenden gewenst is. De initiatiefnemers hebben de mogelijke risico’s geinventariseerd en beoordeeld dat het met de huidige heitechnieken niet noodzakelijk is om een 0- meting uit te voeren aan de woningen.

Aangezien de initiatiefnemers geen 0- metingen zullen verrichten aan de woningen in het gebied, vinden wij het van groot belang dat u in ieder geval nog wel in de gelegenheid wordt gesteld om hier zelf enige vorm aan te geven. De OAR heeft de initiatiefnemers dan ook gevraagd om de heiwerkzaamheden uit te stellen. Hierdoor heeft u als bewoner in ieder geval nog de tijd om zelf vorm te geven aan een 0- opname van de eigen woning, voordat de heiwerkzaamheden zijn begonnen. De initiatiefnemers hebben geen gevolg gegeven aan het verzoek van de OAR, op maandag 11 mei zullen de heiwerkzaamheden in het Oostermoer deel van het windpark een aanvang hebben.

Wat kunt u doen?

Op de website van Eigenhuis.nl kunt u een voorbeeld downloaden van een zogenaamd Bouwexploit. Geef deze term aan in het zoekscherm en u vind het snel. Lees ook alle informatie even aandachtig.

Het Bouwexploit kunt u invullen en vervolgens verzenden naar Windpark Oostermoer. Hiermee stelt u de initiatiefnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die de bouw kan veroorzaken.  Daarnaast adviseren wij u een fotorapportage te maken van uw buitengevels en mogelijk kwetsbare punten van uw woning, voor de aanvang van de hei- en overige bouwwerkzaamheden. Enkele detailfoto’s, maar ook voerzichten waar de details zich in de gevel bevinden. Op deze wijze kunt u later aantonen welke schade door de werkzaamheden ontstaan is.

Stuur het ingevulde Bouwexploit, inclusief foto’s aangetekend naar:

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Dorpsstraat 61

9658 PH Eexterveen.

Of per email naar info@drentsemondenoostermoer.nl

Tip: stuur ook een kopie van het Bouwexploit, inclusief foto’s naar het Windloket van de Gemeente Aa en Hunze; windloket@aaenhunze.nl

Wilt u meer informatie neem gerust contact op met uw afgezant binnen de OAR. Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook nalezen op de website van Eigenhuis.nl.

Dit bericht is opgesteld door de Omgevings Advies Raad Windpark Oostermoer en door ons overgenomen.

(dit bericht is ook huis aan huis verspreid in de dorpen Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond,  Gieterveen en Nieuwediep.)