Hoe is ’t allemaal zo ver gekomen? – Artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

Wat was de rol van Provincie Drenthe? Hoe hebben de gemeenten Borger Odoorn en Aa en Hunze zich verhouden tot de plannen voor grootschalige windparken in onze regio? Wie was de kwade genius die Economische Zaken voor het karretje wist te spannen?  Oftewel; hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Goed om eens te lezen,  zeker nu er weer verkiezingen aan zitten te komen.

Een artikel uit het blad Binnenlands Bestuur van 10 mei 201.  Dit magazine verschijnt elke twee weken en valt op de mat van ambtenaren die in salarisschaal 10 of hoger zitten, zeg maar de hoge ambtenaren.   Het is een achtergrond verhaal in 2 delen. Het volgende deel zal toegevoegd worden zodra dit ook wordt gepubliceerd.

Download pdf artikel Binnenlands Bestuur 10 mei 2019

(Indien u het artikel niet ziet wordt in pdf formaat naar uw eigen lokatie gedownload)