Verband tussen windturbines en klachten omwonenden

Een grondig akoestisch onderzoek, nabij het Cape Bridgewater windpark (Victoria,  Australië) toont aan dat er verband bestaat tussen de gezondheidsklachten van de omwonenden en de activiteit van de windturbines.
De omwonenden hielden een dagboek bij, met ieder uur een beoordeling van hun ervaringen en klachten. Tegelijk werden er geluidsmetingen verricht in en om hun woningen en werden de windkracht en -richting bijgehouden, en de productiviteit van de windturbines vastgelegd.
Na analyse bleek dat de klachten het ergst zijn als de turbines aan het opstarten zijn of als er ineens een groot verschil (+ of – 20%) in productiviteit optreedt.
Ook is er laagfrequent geluid gemeten binnen hun woningen, op momenten dat de klachten het ergst waren.

Vertaling omwonenden onderzoek Bridgewater.

(Het volledige Engelstalige rapport is logischerwijs erg akoestisch-technisch van inhoud, het verhaal van de omwonenden Engels).

Antwoorden Fracties Gemeenteraad Aa en Hunze Draagvlakonderzoek.

WindNEE heeft de fracties van de partijen in de Gemeenteraad aangeschreven die op de raadsvergadering va 16 december jl. vastgehouden hebben aan de gebiedsvisie. Ondanks het feit dat het draagvlakonderzoek uitwees dat driekwart van de mensen in het gebied tegen de komst van een windmolenpark is.

Brief WindNEE aan fracties gemeenteraad.

Inmiddels heeft WindNEE antwoord ontvangen van Combinatie Gemeentebelangen (CGB) en VVD. Groen Links heeft GEEN antwoord gegeven.

Men heeft getracht al onze vragen met aandacht te beantwoorden;
Samenvatting Antwoord fracties.

De volledige brieven van de VVD en CGB;
Antwoord VVD 7 januari 2015
Antwoord CGB 30 december 2014
– Groen Links heeft GEEN antwoord gegeven.

Kamerdebat over het Energie akkoord

Een inhoudelijk prima bijdrage van Reinette Klever  in het kamerdebat over het Energie akkoord, gepubliceerd door Climategate.nl.
Ze gaat alvast in op de te verwachten Parlementaire Enquete van de toekomst over het geldverslindende Energie Akkoord, wat uiteindelijk geen resultaten zal laten zien op het gebied van vermindering CO2 uitstoot

Klik hier voor het bericht Climategate.nl, Reinette Klever