Gemeente negeert haar eigen draagvlak onderzoek!

Op 16 december besloot de Gemeenteraad van Aa en Hunze om geen consequenties te verbinden aan de uitkomsten van het eigen draagvlakonderzoek. Ook de Provinciale Staten van Drenthe bespraken een dag later de uitkomsten van het draagvlakonderzoek. Hierbij de brief die wij aan de fractievoorzitters hebben gestuurd.

Zie brief fracties PS inzake motie dec 2014

 

Windboeren, 82,1 % direct omwonenden windparken is (sterk) tegen!

82,1 % van de direct omwonenden van jullie geplande windparken is (sterk) tegen!

Dit is de uitkomst van het onafhankelijke draagvlakonderzoek van de gemeenten: ruim driekwart (77,2 %) van de mensen in de Veenkoloniën is tegen of sterk tegen de komst van grote windparken in onze omgeving!
En bij de direct omwonenden ligt dat percentage nog hoger: 82,1 %

Statistisch gezien is dit een sterke uitspraak, die wetenschappelijk gefundeerd is. Want er zijn ruim voldoende ingevulde enquêteformulieren bij Enneüs binnengekomen. Verder blijkt uit de enquête dat de mensen zich voldoende geïnformeerd voelen over het onderwerp!

Het volledige onderzoek: Draagvlakonderzoek_RapportDEF

Of kijk op de website van de gemeente Aa en Hunze Rapport Draagvlakonderzoek  en  voor de bijlage draagvlak onderzoek.