Waarom is WindNEE gestart met de juridische strijd tegen Windpark Oostermoer?

Dat de bouw van de windturbines volgens de huidige wettelijke regels verloopt, betekent niet dat er geen schade zal ontstaan.

1. Denk hierbij aan het asbestgebruik in de bouw, waarvan pas na jaren bekend werd dat je er longkanker van kon krijgen

2. Of denk aan het gebruik van chroom-6 bij defensie, waarvan ook al jaren bekend was dat het schadelijk is maar waar men desondanks mee doorging, ongeacht de consequenties voor de gezondheid van de werknemers.

3. Ook de gevolgen van Laag Frequent Geluid voor mens en dier zijn al sinds de jaren 80 bekend maar worden categorisch ontkend.
Ook als iets volgens de wettelijke regels en normen verloopt kun je iemand aansprakelijk stellen voor de consequenties.

4. Denk aan de schade door de gaswinning in Groningen: de NAM wint gas, dat is volgens de regels. Maar de bewoners ondervinden schade. En hiervoor wordt de NAM aansprakelijk gesteld.

5. Met het vooruitzicht op talloze schadeclaims in de toekomst zouden de opbrengsten voor de initiatiefnemers van Windpark
Oostermoer wel eens veel lager kunnen zijn dan hen nu voorgeschoteld is.

Waarom stelt WindNEE de initiatiefnemers aansprakelijk?
Dit is de eerste juridische actie geweest in de strijd die we gestart zijn. Dit maakt het mogelijk om in een later stadium hierop terug te vallen en schadevergoeding te eisen.

-> Denk aan de daadwerkelijke waardevermindering van het onroerend goed, of aan inkomstenverlies van ondernemers in de toeristensector.

-> Of denk aan extra gezondheidskosten voor de slachtoffers van het Laag Frequent Geluid.

Meer weten, veel gestelde vragen…

Aanmelden deelnemer juridische strijd…

Voortgang Juridisch Traject tegen windpark Oostermoer!

dehaan vlag headerWe hebben voldoende aanmeldingen binnen gekregen om het juridisch traject te laten starten. Maar we zullen natuurlijk graag nog meer deelnemers verwelkomen, dus weet u nog iemand die mee wil doen; verwijs ze naar onze website.

De actiegebieden van WindNEE en Tegenwind Hunzedal overlappen elkaar omdat Windpark Oostermoer over dit hele gebied zal komen te liggen.  Aangezien wij de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer juridisch aansprakelijk stellen voor de economische en mogelijke gezondheidsschade zijn deelnemers uit Eexterveen/schekanaal en Annerveen/schekanaal als gedupeerden van dit windpark ook van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

Jammer genoeg kunnen wij niets doen voor de inwoners van het gebied wat bij De Drentse Monden ligt omdat wij niet aannemelijk kunnen maken dat die mensen schade ondervinden van Windpark Oostermoer. Zij hebben dan immers Windpark De Drentse Monden voor de deur. Platform Storm heeft ons laten weten dat zij een politieke koers zal varen op provinciaal en landelijk niveau teneinde de wetgeving aan te passen. Op dit moment straten zij geen juridisch traject, maar natuurlijk zullen wij hen steunen waar mogelijk.

Stichting WindNEE wil vooral de inwoners van ons gebied zoveel mogelijk terzijde staan op de meest directe wijze;  het aansprakelijk stellen van de mensen die de schade veroorzaken.

Meer weten, veel gestelde vragen…

Meedoen?
Wilt u ook deelnemen aan het juridisch traject tegen windpark Oostermoer?  Geef u dan nu hier op, aanmelding deelnemer!

Mentink neemt plaats in de provenciale staten!

Op zijn minst levert de combinatie Statenlid en  als één van de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer (en bovendien haar woordvoerder) de schijn van belangenverstrengeling op.
En hoe zit het met de belangen van grondbezitters buiten het zoekgebied? Hou zouden die het vinden dat een Statenlid zijn eigen grond als mogelijk windmolengebied aanwijst en tegelijkertijd een groot deel van Drenthe buitenspel zet?
Klik hier voor de volledige inhoud van de brief

Als één van de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer (en bovendien haar woordvoerder) heeft de heer Mentink grote privébelangen bij de realisatie van dit windpark. Plannen die door het overgrote deel van de bevolking van de Veenkoloniën niet worden gesteund.

Klik hier voor de volledige inhoud van de brief

Stichting WindNEE heeft een brief gestuurd naar de heer Mentink en een afschrift van deze brief naar uw landelijke partijorganisatie CDA,  de voorzitter van de Provinciale Staten Drenthe en de pers