Aansprakelijkstelling Initiatiefnemers

Gieterveen 23 juni 2014

Stichting WindNEE heeft namens de omwonenden in het gebied Boerveen de initiatiefnemers van Windpark Oostermoer aangegeven deze in de toekomst persoonlijk aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het bouwen van dit grootschalige windpark. Deze gevolgen betreffen gezondheidsklachten, economische derving en waardevermindering van de woningen. Naar de mening van WindNEE zal de op termijn aan te vragen Rijksplanschade onvoldoende zijn om de waardevermindering van de woningen te compenseren. Op 10 juni j.l. is een aankondiging van de aansprakelijkstelling door Advocatenbureau De Haan verzonden naar de initiatiefnemers, waarin gesommeerd wordt het plaatsen van de windturbines te staken. Stichting WindNEE behartigt de belangen van de inwoners van het gebied Oostermoer in Drenthe, tegen de grens van Oost Groningen, waar een grootschalig windturbinepark zal worden gerealiseerd. WindNEE treedt op namens de inwoners die hebben ingeschreven op het project WindNEE Oostermoer en zal namens hen de voortgang bewaken. U kunt de tekst van de aanschrijving door de advocaat vinden op onze website (Windboerbrief), u kunt zich ook via deze site aanmelden als deelnemer aan de juridische strijd.

dehaan vlag headerWindboerbrief

Juridische strijd

In hoeverre werkt WindNEE samen met de andere actiegroepen in de veenkolonieen als het gaat om een juridisch traject?

Waar mogelijk werken we samen met Platform Storm, Tegenwind Hunzedal en Tegenwind Veenkoloniën. Alle actiegroepen in deze regio houden contact met elkaar.
Wij hebben Platform Storm benaderd om dit gezamenlijk te doen omdat Windpark De Drentse Monden en Windpark Oostermoer naast elkaar liggen maar deze groep heeft jammer genoeg besloten een andere koers te varen. Daarom moeten wij ons beperken tot het gebied Oostermoer/Boerveen.

Indien u vragen heeft over een dergelijk traject voor het gebied Drentse Monden dan kunt u zich wenden tot Platform Storm.

Meer informatie over ons juridische strijd vindt u op deze website www.windnee.nl. Als u zich heeft ingeschreven wordt u op de hoogte gehouden via een digitale nieuwsbrief.

Waarom nu al juridische actie, als de bouw pas in 2018 van start gaat?

Om de initiatiefnemers te informeren over het feit dat zij aansprakelijk zullen worden gesteld zodra er schade ( gezondheidsschade, waardevermindering woning, economische schade) wordt geleden. Dan weten zij dat al vooraf en kunnen ze alvast rekening houden met extra kosten voor de schadevergoeding(en). Ook kunnen zij later niet beweren dat ze niet wisten dat er mogelijk (gezondheids)schade zou ontstaan.
Ons eerste doel is dat de turbines niet geplaatst worden, zodat er geen schade zal zijn. Met name over gezondheidsschade wordt de laatste tijd steeds meer bekend, dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Door u nu op te geven als deelnemer maakt u kenbaar dat u de windturbines als een bedreiging ziet voor oa uw gezondheid.

Doe ik automatisch mee als ik bijvoorbeeld een bedrag van 5 euro doneer?

Indien u een bedrag doneert steunt u WindNEE om actie te voeren. U doet dan niet mee aan de juridische procedure.

WindNEE is een stichting en bestaat uit betrokken inwoners van de regio die actie voeren om de leefbaarheid van ons gebied te beschermen. Deze acties kosten geld (posters en spandoeken maken, informatie verspreiden enzovoort) en dit wordt betaald met donaties.

Als u meedoet aan de juridische procedure dan bent u volgens de wet een ‘eiser’ en moet u bij naam bekend zijn. U doet mee als uw rechtsbijstandsverzekering de kosten dekt of als u 121 euro betaalt.

Wanneer gaat de procedure lopen?

De Haan Advocaten zal dit uitgebreid behandelen tijdens de Kick Off bijeenkomst. Houdt u er rekening mee dat dit voornamelijk gaat om schadevergoeding (gezondheidsschade, economische schade en waardedaling onroerende goederen),  de schade zal pas aangetoond kunnen worden zodra de windturbines er staan. Naar verwachting wordt in 2018 gestart met de bouw. Door deel te nemen aan de juridische strijd kunt aanspraak maken op deze schadevergoeding(en).

Wat wordt van mij verwacht als deelnemer?

U hoeft niets te doen, behalve de factuur te betalen zodra het project van start gaat of uw rechtsbijstandsverzekering in te lichten dat u wilt meedoen. De Haan Advocaten treedt namens u op, WindNEE verzorgt de communicatie met De Haan Advocaten en zal u informeren over de voortgang. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze bij WindNEE neerleggen en die nemen deze mee in de structurele overleggen met De Haan Advocaten. U kunt zich hier opgeven als deelnemer aan de juridische strijd.

Ik wil pas meedoen als ik zeker weet dat mijn verzekering dit vergoedt.

De Haan Advocaten zal na de kick off bijeenkomst contact opnemen met uw verzekeraar om de zaken af te stemmen en de deelname juridische strijd voor u te regelen. Mocht onverhoopt uw verzekeraar deze deelname niet dekken (wat zeer onwaarschijnlijk is) dan kunt u er ook voor kiezen om mee te doen via een inleg van € 121,00 euro. Dit is een relatief laag bedrag wat u wel in staat stelt om later – als de windturbines er staan – aanspraak te maken op een schadevergoeding.

Mijn rechtsbijstandsverzekering wil pas een vergoeding toezeggen zodra duidelijk is welke bezwaarmogelijkheden er zijn. Wat moet ik doen?

Op dit moment zijn wij medestanders aan het werven, zodat we sterk staan op het moment dat juridische stappen kunnen worden ondernomen. U kunt uw verzekering laten weten dat u  dit traject wilt starten en deelneemt aan de juridische strijd, dat is voorlopig genoeg.

De Haan Advocaten zal de civiele en de bestuursrechtelijke procedure oppakken; de civiele aansprakelijkstelling is reeds door hen gedaan. Zij nemen contact op met uw verzekering voor nadere afspraken.

Tot wanneer kan ik mij opgeven?

U kunt zich nu opgeven! Er wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin De Haan Advocaten een presentatie zal geven over hoe zij het gaan aanpakken en hoe het traject verder gaat verlopen.  Hierover wordt u geïnformeerd Opgeven als deelnemer. Daarna zal De Haan Advocaten contact opnemen met uw verzekering of een factuur sturen voor deelname