Windturbines verplicht afgebroken

In Portugal zijn in 2006 een viertal windturbines binnen 650 meter van een boerenbedrijf geplaatst. Direct na opstart kregen mens en dier problemen. Een half jaar later werden de ouders van het 12 jarige kind door de schoolleiding gevraagd, waarom de schoolprestaties de laatste tijd zo slecht waren. Zij kwamen uiteindelijk terecht bij de universiteits-kliniek van Lissabon. Daar werd door Prof. M. Alves- Pereira vastgesteld, dat het kind symptomen vertoonde van VAD (=Vibro Acoustic Disease) Moeder en kind verhuisden, waarna het kind herstelde. Noodgedwongen zette de vader zijn paardenhouderij voort, waarbij zijn gezondheid zienderogen achteruit ging.
De gerechtelijke procedure, die hierna volgde heeft in april 2014 een voorlopig einde gekregen. De Rechtbank woog het persoonlijk belang (=recht op leven) af tegen de legitieme zakelijke belangen van de turbine eigenaren.

De Rechtbank besloot, dat het recht op leven belangrijker was, en verplichtte de windturbine eigenaren de turbines af te breken en tot het betalen van een schadevergoeding.

Portugese Supreme Court Orders Four Wind Turbines Remove


 

Schade door LFG ruim 25 jaar verzwegen

In Australië spelen ook bezwaren tegen windturbine complexen, vooral op het gebied van de gezondheidsconsequenties. De Australian Medical Association heeft recent een standpunt geformuleerd dat er geen bewijs is voor negatieve gezondheidseffecten van windturbines en Laag Frequent Geluid (vergelijkbaar met ons RIVM). En omwonenden die wel klachten hebben, hebben die waarschijnlijk vanuit ongerustheid of vanuit een negatieve houding ten opzichte van de windturbines.

Hierop komt op 14-3-2014 een furieuze reactie namens een Australische stichting die onderzoek steunt naar Laagfrequent geluid. In deze reactie wordt onder andere verwezen naar Amerikaans onderzoek uit 1985 en 1987 waarin een verband wordt gelegd tussen windturbines en gezondheidsklachten. Deze Amerikaanse onderzoeken zijn gepresenteerd aan de windindustrie, op een conferentie in 1987. Daarna zijn ze echter verdwenen, en sinds kort weer opgedoken. Met andere woorden, de windindustrie èn de Amerikaanse overheid (als sponsor van deze onderzoeken) weten al bijna 30 jaar dat Laagfrequent geluid schadelijk is voor de menselijke gezondheid en hebben deze kennis bewust voor zich gehouden. En windturbines worden op grote schaal, over alle werelddelen, op land geplaatst, op veel te korte afstand tot bewoning.

Klik voor de Nederlandse vertaling van de Engelstalige reactie, waarin de plaatsing van windturbines wordt vergeleken met kindermishandeling. Australian Medical Association NL

Meer keuzevrijheid voor provincie

actiebericht-15GASSELTERNIJVEEN – De provincie krijgt de vrijheid om alternatieve locaties te kiezen voor windmolens. Dat is de uitkomst van een motie die gisteren in de Tweede Kamer werd aangenomen.

PvdA-kamerlid Albert de Vries diende de motie in. Hij wil dat provincies flexibel kunnen omgaan met alternatieve plekken voor windmolens. Gedeputeerde Rein Munniksma ziet dit als een overwinning voor de provincie Drenthe. Hij zegt hier lang voor te hebben gestreden.

Het Rijk zal nog steeds de plannen voor windmolenparken maken, maar moet nu nadrukkelijk rekening gaan houden met de gebiedsvisie die Drenthe maakt. Drenthe heeft vanuit Den Haag de opdracht gekregen om in totaal 285 megawatt aan windenergie te leveren.

Hier (met dank aan Platform Storm) uitleg over alle moties van 24 april 2014.  Actiebericht-15